Povrchový průzkum hradu Choustníka

Název: Povrchový průzkum hradu Choustníka
Variantní název:
  • Untersuchung der Burg Choustník
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 37-49
Rozsah
37-49
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČECHURA, J.—RYANTOVÁ, M., 1989: Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431—1472, Castellologica Bohemica 1, 35—66.

[2] DURDÍK, T., 1984: České hrady, Praha.

[3] DURDÍK, T., 1991: Česká hradní architektura doby husitské, Muzejní práce 29/ČSPSČ 99, 151—164.

[4] EMLER, J., 1882: Regesta Diplomatica nec non Epistolaria Bohemiae et Moraviae II, Pragae.

[5] HOUSKA, B., 1974: Geologická mapa širšího okolí Tučap (Choustník, Gregor, Katov, Mezná), P 24 515/58 Geofond Praha.

[6] HROMÁDKA, J., 1956: Orografické třídění Československé republiky, Sborník CSSZ, 61, 161—180, 265—299 Praha.

[7] KUTHAN, J., 1982, Architektura, In: Umění doby posledních Přemyslovců, Praha-Roztoky.

[8] LEHKÝ, I., 1993: Vnější hradební okruh hradu Rýzmburk (Osek), ZPP LIII, 234—237.

[9] MENCLOVÁ, D., 1961: Vliv husitských válek n a pozdně gotickou fortifikační architekturu, Umění IX, 433—471.

[10] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady, I, II, Praha .

[11] RAZÍM, V., 1987: Nový typ městského opevnění v Čechách, Památky a příroda, 456—458.

[12] RAZÍM, V., 1990: K problematice městských opevnění severovýchodních Čech, Památky a příroda, 513—523.

[13] RYNEŠOVÁ, BL., 1932: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II, Praha.

[14] RYNEŠOVÁ, BL., 1937: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka III, Praha.

[15] SEDLÁČEK, A., 1933: Hrady, zámky a tvrze Království českého IV, Praha, 2. vyd.

[16] ŠIMON, J., 1909: Vnější opevnění hrad u Choustníka, ČSPSČ XVII, 175.

[17] TECL, R., 1987: Tábor a bitva u Křeče v roce 1435, Husitský Tábor 9, 153—190.

[18] TŘÍSKA a kol., 1986: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, V, Jižní Čechy. Praha.

[19] ZIKMUND, J., 1980: Zpráva o strukturních vrtech Choustník 1 a 2, P 34 333, Geofond Praha.