Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni

Název: Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni
Variantní název:
  • Entwicklung der mittelalterlichen Disposition des Hauses Nr. 89 in Pilsen
Autor: Anderle, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 65-[70]
Rozsah
65-[70]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDERLE, J., 1992: Dva plzeňské nárožní domy. AH 17/92. Brno.

[2] MACHÁČEK, F., 1923: Plzeň za války třicetileté. Sborník městského historického musea v Plzni, ročník VIII. Plzeň.

[3] MACHÁČEK, F., 1931: Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska. Plzeň.

[4] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., ŠKABRADA, J., 1991: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství. Praha.

[5] STRNAD, J. (ed.), 1883: M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské. Plzeň.

[6] STRNAD, J. (ed.), 1891: Listář královského města Plzně I. Plzeň.

[7] STRNAD, J., 1909: Nejstarší místopis Plzně do válek husitských. Sborník městského historického musea císaře a krále Františka Josefa I. v Plzni, ročník I. Plzeň.

[8] STRNAD, J., 1920: Číslování domů v Plzni. Sborník městského historického musea v Plzni, ročník V. Plzeň.