Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau (Arbeitsthese)

Název: Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau (Arbeitsthese)
Variantní název:
  • Středověká města na jižní Moravě a jejich vztahy ke středověkým městům v dolnorakouském prostoru severně od Dunaje (these)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 181-[185]
Rozsah
181-[185]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.