Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor)

Název: Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor)
Variantní název
Ergebnisse der Erforschung der Feste in Hamr (Bez. Tábor)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 229-233
Rozsah
229-233
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl I., Praha.

[2] PROFOUS, A.-SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl IV., Praha.

[3] ŠMAHEL, F. A KOL., 1988: Dějiny Tábora, díl I., svazek 1., České Budějovice.