Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí

Variantní název
Vorläufige Erkenntnisse von Wasserläufen auf dem Gebiet der Prager Alt- und Neustadt : Das alltägliche Leben entlang dem Kanal an der Scheide zwischen der städtischen und ländlichen Umgebung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 143-[150]
Rozsah
143-[150]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ŠPAČEK, L. 1978: Nové nálezy při stavbě metra Na můstku, Arch. historica 3, 382-385.

[2] JANKOVSKÁ, V. 1998: Výsledky pylových analýz z Malé Strany v Praze (v tisku).

[3] MORAVEC, J. (ed.): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. Academia, Praha. 200pp.