Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku

Název: Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 183-194
Rozsah
183-194
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] KAŠIČKA, F., 1987: Státní hrad Malenovice ve stavebně historické analýze, Vlastivědný věstník moravský XXXIX, 2, 196-207.

[2] KOHOUTEK, J.-VRLA, R., 1987: Pozůstatky středověké fortifikace u hradu Malenovice, okr. Gottwaldov. Přehled výzkumů 1984, Brno, 71.

[3] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[4] KRAJÍC, R., 1992: Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě, Archaeologia Historica 18, 391—417.

[5] PAVLŮ, M., 1985: K přestavbě malenovického hradu za Václava Tetoura z Tetova - příspěvky ke genealogii a heraldice moravských Tetourů, Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 22, 27-31.

[6] POKLUDA, Z., 1986: Dějiny malenovického hradu, Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 8, 111-197.