Media-poezie i bio-cyber-art : algoritmus jako nástroj nebo (spolu)autor?

Variantní název
Media poetry and bio-cyber-art : algorithm as a tool or a (co)-author?
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 7-16
Rozsah
7-16
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Článek je věnován ruské digitální literární tvorbě, pro jejíž označení se v ruském kontextu používá termín media-poezie. Jako východisko pro zařazení ruské tvorby do mezinárodního kontextu využívá srovnání termínů elektronická literatura a media-poezie, včetně proměn ve vymezování těchto termínů od devadesátých let 20. století do současnosti. Pozornost je dále věnována konkrétním dílům ruské media-poezie a nejznámějším projektům z této oblasti tvorby, např. petrohradskému Mezinárodnímu festivalu media-poezie a moskevskému vědecko-uměleckému projektu Urychlovač nové Moskvy. Na několika příkladech ruských digitálních děl tak článek prezentuje důležité tendence v současném ruském digitálním experimentu, a to souvislost s předchozí literární i myšlenkovou tradicí, včetně tradice ruského kosmismu, a zároveň souvislost ruské tvorby s posthumanismem.
The article deals with Russian media poetry, Russian digital literature. To place Russian media poetry within international context, the author compares the terms electronic literature and media poetry, pays attention to the changes in their definitions since the 1990s. The article presents several works from the area of Russian media poetry as well as some important projects from this field, e. g. the International festival of media poetry, organized annually in St Petersburg since 2015, and the Moscow project of 2015 Uskoritel novoy Moskvy (Accelerator of New Moscow). The author uses several digital works to present significant tendencies within contemporary Russian digital experiment, i.e. its connection with literary tradition and some significant ideas that helped to define the 19th and 20th centuries, including the tradition of Russian cosmism, as well as the connection of Russian digital experiment with contemporary posthumanism.
Note
  • Příspěvek vznikl za finanční podpory GA ČR jako součást grantového projektu Ruská transmediální poezie jako model literatury v postdigitální době, registrační číslo projektu 17-17823S.
Document
Reference:
[1] ARSEŇJEV, Pavel: Žest i instrument: k antropologii literaturnoj techniki. [Translit] literaturno-teoretičeskij žurnal, 2018, № 21, s. 78–88.

[2] BOUCHARDON, Serge: Towards a Tension-Based Definition of Digital Literature. Journal of Creative Writing Studies. Vol. 2, 2017, Iss. 1. Dostupné na: https://scholarworks.rit.edu/jcws/vol2/iss1/6.

[3] DEMIDOVA, Jelena, KALMYKOV, Max: Solnečnaja aktivnosť. Poetičeskij generator. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=ypezQDzTAnc.

[4] FAJFER, Zenon: Hiperteksty. Rozmowa z Zenonem Fajferem. In: MARECKI, Piotr. Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 111–129.

[5] FEDOROVA, Natalia: Art.Is.Natalia. Dostupné na: https://vimeo.com/280748591.

[6] HARAWAY, Donna: A Cyborg Manifesto. Dostupné na: https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/fictionnownarrativemediaandtheoryinthe21stcentury/manifestly_haraway_----_a_cyborg_manifesto_science_technology_and_socialist-feminism_in_the_....pdf.

[7] HAYLES, Katherine: Electronic Literature: What is it? [online]. Dostupné na: http://eliterature.org/pad/elp.html [cit. 01.02.2016].

[8] HAYLES, Katherine: Literary Texts as Cognitive Assemblages: The Case of Electronic Literature. Electronic book review 2018. Dostupné na: https://electronicbookreview.com/essay/literary-texts-as-cognitive-assemblages-the-case-of-electronic-literature.

[9] HUSÁROVÁ, Zuzana: A Kaleidoscope of Slovak and Czech Electronic Literature. In: MENCÍA, María (ed.) #WomenTechLit. Morgantown/Rochester 2017, s. 73–95.

[10] CHLEBNIKOV, Velemir: Vremja – mera mira. Staťji, zametki i dr. SanktPeterburg: Limbuss Press, 2018.

[11] KAC, Eduardo (ed.): Media Poetry: An International Anthology. Chicago, 2007.

[12] KONAKOV, Alexej: Russkaja poezija v epochu bot-to-bot-kommunikacii. Dostupné na: https://www.colta.ru/articles/literature/19784-russkaya-poeziya-v-epohu-bot-to-bot-kommunikatsii.

[13] MCQUILLEN, Colleen, VAINGURT, Julia (eds.): The Human Reimagined. Posthumanism in Russia. Boston: Academic Studies Press, 2018.

[14] Nejrogogoľ. Dostupné na: https://www.kinopoisk.ru/action/neirogogol.Odinnoľodin. Festivaľ mediapoezii. Dostupné na:

[15] RYDKIN, Jurij. Dostupné na: https:syg.ma/@rydkin.

[16] SCHMIDT, Henrike: Bukvaľnaja (ne)dvižimosť: Digitaľnaja poezija v RuLiNete. Russian Literature LVII, s. 423–440. Dostupné na: http://www. netslova.ru/schmidt/digital.html.

[17] SCHMIDT, Henrike: Russische Literatur im Internet. Zwischen digitaler Folklore und politischer Propaganda. Bielefeld: transcript Verlag, 2011.

[18] TETERIN, Sergej: Kiber-Puškin 1.0 beta. Dostupné na: http://www.teterin.ru/pushkin.

[19] TOLKAČOVA, Anna: Mediapoezia – eto... Arterritory. Dostupné na: http://www.arterritory.com/ru/teksti/statji/4748-mediapojezija_jeto.../.VAINGURT, Julia: Wonderlands of the Avant-Garde. Technology and the Arts of the 1920s. Evanston: Northwestern University Press, 2013.