Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní

Název: Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní
Variantní název:
  • Evidence of pottery production in Tylova Street in Planá, near Mariánské Lázně
  • Belege für Töpfereiproduktion in der Tylova-Str. in Planá bei Mariánské Lázně
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1057-1067
Rozsah
1057-1067
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie předkládá rozbor jedné z nálezových situací odkrytých v rámci záchranného archeologického výzkumu vyvolaného záměrem výstavby rodinného domu v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní. Na základě rozboru polohy lokality a vybraných nálezů je podpořena interpretace této situace jako odpadní deponie hrnčířské dílny. Vzhledem k tomu, že šlo o výzkum záchranný, tedy v rozsahu plošně omezený, jsou nastíněny i problémy, které toto omezení při interpretaci přináší.
This study presents the analysis of one of the contexts of finds unearthed within rescue archaeological research associated with a planned construction of a house in Tylova Street in the town of Planá, near Mariánské Lázně. The analysis of the location and selected finds supported the interpretation of the place as a disposal site of a potter's workshop. Owing to the fact that it was rescue research, i.e. spatially limited, the article also outlines problems brought by these limitations as regards interpretation.