1

Title: Religio
Rok: 2019
Ročník: 27
Číslo: 1
Rok vydání
2019
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Téma – Special feature: "Consciously illicit: transgression in Western esotericism"
Title Document
Illicit Christianity : Guillaume Postel, Kabbalah and a "transgender" Messiah | [3]–15
Brach, Jean-Pierre
PDF
"Do what thou wilt" : the history of a precept | [17]–41
Wheeler, Graham John
PDF
Studie – Articles
Title Document
Regere animas : Bernard of Clairvaux's ways of handling heresy as a technology of power | [43]–67
Noutsou, Stamatia
PDF
Duchovní krize jako důsledek akademické socializace do vědeckého studia náboženství | [69]–98
Vrzal, Miroslav
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Konec příběhu zlomku o Ježíšově ženě | [99]–116
Vítková, Zuzana
PDF
"Měřítko vytváří jev" : k pojetí obsahů a funkcí náboženství ve výzkumech religiozity v současné české společnosti | [117]–141
Havlíček, Jakub
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Abedi, Zohreh. "Alle Wesen bestehen aus Licht" : Engel in der persischen Philosophie und bei Suhrawardi] | [143]–144
Čomorová, Ivana
PDF
[Vojtíšek, Zdeněk. Nová náboženství a násilí] | 144–146
Václavík, David
PDF
[Zwissler, Laurel. Religious, feminist, activist : cosmologies of interconnection] | 146–148
Žáková, Michaela; Fujda, Milan
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [149]
PDF