2

Title: Theatralia
Rok: 2019
Ročník: 22
Číslo: 2
Název čísla
Das vielsprachige Theater Tschechiens in der Frühen Neuzeit
Vícejazyčné divadlo v Českých zemích v raném novověku
Rok vydání
2019
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Poznámka
  • Editoři čísla (Issue editors): Margita Havlíčková (Masaryk University, Brno, CZ), Christian Neuhuber (Universität Graz, A), Klára Škrobánková (Masaryk University, Brno, CZ)
Title Document
Das vielsprachige Theater Tschechiens in der Frühen Neuzeit : Vorwort, Editorial | 7–11
Havlíčková, Margita; Neuhuber, Christian; Škrobánková, Klára
PDF
Yorick
Title Document
Das Nikolsburger Piaristendrama Ein kurtzes Spiel oder Action von Bacchi Geburt Leben vnndt Todt (1654) : Kontext – Edition – Kommentar | 13–78
Neuhuber, Christian
PDF
Christian Janetzky : die (Wieder-)Entdeckung des barocken Entertainers | 79–92
Rudin, Bärbel
PDF
Das Theater zur Zeit des Fürsten Leopold Ignaz von Dietrichstein | 93–106
Lukáš, Miroslav
PDF
Z anglické renesance do německého baroka : cesta hry o sv. Dorotě z Anglie přes Český Krumlov do Švýcarska | 107–122
Mikyšková, Anna
PDF
Das Pasticcio in den böhmischen Ländern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts | 123–136
Spáčilová, Jana
PDF
Společnost Josepha von Öttla v městském divadle v Olomouci (1780–1783) | 137–153
Štefanides, Jiří
PDF
Die Dokumentation des deutschsprachigen Theaters in den böhmischen Ländern durch Theateralmanache und -journale | 154–168
Ulrich, Paul S.
PDF
Spektrum
Title Document
Zeyerův "kjógen" Lásky div | 169–193
Rozwalka, Zuzana
PDF
Divadlo diverzity : Theater RambaZamba v Berlíně | 194–220
Vrbková, Jitka
PDF
Host – Gast
Title Document
Rozhovor s Jaroslavem Blechou | 221–229
Havlíčková, Margita; Blecha, Jaroslav
PDF
Orientace – Rezensionen
Title Document
Ohlédnutí za několika scénografickými publikacemi | 231–242
Bulandrová, Amálie
PDF
Performativita – výlučná schopnost člověka | 243–245
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Depeše – Nachrichten
Title Document
Jak jsme na tom? | 247–250
Štefanides, Jiří
PDF
Perspektívy teatrológie 2019 | 251–256
Solčániová, Ivona
PDF
Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru : Imaginace, transformace, reflexe | 257–266
Bulandrová, Amálie
PDF
"A teď jste všechno zkazili!" : CampQ | 267–269
Kubart, Tomáš
PDF
Prolegomena k projektu Anglická divadelní kultura 1660–1737 | 270–273
Krajník, Filip; Drábek, Pavel; Drozd, David; Mikyšková, Anna; Škrobánková, Klára
PDF