Opera Slavica 2019, roč. 29, č. 4

Obrázek
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
5-19 Понятие "отсутствие" в стратумной организации языковой системы : (на материале русского языка) Radčuk, Ol'ga Vjačeslavovna | pdficon
21-26 Metafory ukrajinskej politickej krízy v ruských a slovenských masmédiách Spišiaková, Andrea | pdficon
27-40 Základní společensko-politické reálie současné Bosny a Hercegoviny a jejich translatologické reflexe v češtině Krejčí, Pavel | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
41-44 Přehled publikační činnosti prof. Romana Mrázka od r. 1980 Michálek, Zbyněk | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
45-47 Международна научна конференция "Българистични четения – Сегед 2019", Сегед, Унгария Staljanova, Nadežda | pdficon
48-50 Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
Page Title
51-55 Ivo Andrić und seine Bedeutung für die serbische Sprache Henzelmann, Martin | pdficon
55-60 Kulturní mise latiny v multilingvním prostoru dnešní Ukrajiny Pospíšil, Ivo | pdficon
60-69 О дискурсе, двух основных школах дискурс-анализа и возможностях дискурс-анализа в новом учебнике Н. Цингеровой и К. Мотыковой Úvod do diskurznej analýzy Gallo, Ján | pdficon
69-72 Život ve slovech, slova v životě Bachmannová, Jarmila | pdficon
72-78 Вечно живой… сленг Kalita, Inna | pdficon
78-82 Lexikální atlas ruských nářečí Kopecká, Tereza | pdficon
82-85 Dvě nové monografie ze srovnávací slovanské jazykovědy Krejčová, Elena | pdficon
85-86 Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže Krejčová, Elena | pdficon