4

Title: Opera Slavica
Rok: 2019
Ročník: 29
Číslo: 4
Rok vydání
2019
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Понятие "отсутствие" в стратумной организации языковой системы : (на материале русского языка) | 5–19
Radčuk, Ol'ga Vjačeslavovna
PDF
Metafory ukrajinskej politickej krízy v ruských a slovenských masmédiách | 21–26
Spišiaková, Andrea
PDF
Základní společensko-politické reálie současné Bosny a Hercegoviny a jejich translatologické reflexe v češtině | 27–40
Krejčí, Pavel
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Přehled publikační činnosti prof. Romana Mrázka od r. 1980 | 41–44
Michálek, Zbyněk
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Международна научна конференция "Българистични четения – Сегед 2019", Сегед, Унгария | 45–47
Staljanova, Nadežda
PDF
Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI | 48–50
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
Ivo Andrić und seine Bedeutung für die serbische Sprache | 51–55
Henzelmann, Martin
PDF
Kulturní mise latiny v multilingvním prostoru dnešní Ukrajiny | 55–60
Pospíšil, Ivo
PDF
О дискурсе, двух основных школах дискурс-анализа и возможностях дискурс-анализа в новом учебнике Н. Цингеровой и К. Мотыковой Úvod do diskurznej analýzy | 60–69
Gallo, Ján
PDF
Život ve slovech, slova v životě | 69–72
Bachmannová, Jarmila
PDF
Вечно живой… сленг | 72–78
Kalita, Inna
PDF
Lexikální atlas ruských nářečí | 78–82
Kopecká, Tereza
PDF
Dvě nové monografie ze srovnávací slovanské jazykovědy | 82–85
Krejčová, Elena
PDF
Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže | 85–86
Krejčová, Elena
PDF