37η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 12–14 Μαΐου 2016

Název: 37η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 12–14 Μαΐου 2016
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2016, roč. 16, č. [1], s. 140-141
Rozsah
140-141
  • ISSN
    1803-6414
Type: Zpráva
Jazyk
řečtina, moderní (po 1453)
Licence: Neurčená licence