Proběhla konference Studentské dialogy o východní Evropě II (Brno–Olomouc–Praha)