Josef Tvrdý

Název: Josef Tvrdý
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 154-156
Rozsah
154-156
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 17/4.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 223/4136.

[3] HALAS, František X. Nacistická perzekuce na brněnské univerzitě v letech 1939–1945. SPFFBU, C 24–25, 1978–1979, s. 41–70.

[4] Heslo Josef Tvrdý. Slovník českých filosofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

[5] KALENDOVSKÁ, Jiřina – MENŠÍKOVÁ, Miroslava. Josef Tvrdý [online]. [cit. 25. června 2017]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=412.

[6] TVRDÝ, Josef. Průvodce dějinami evropské filosofie. Praha: Komenium, 1947.