Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť

Název: Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť
Variantní název:
  • Frank Wollman - dramatic text as an intentional given
Zdrojový dokument: Theatralia. 2021, roč. 24, č. 1, s. 240-254
Rozsah
240-254
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Frank Wollman sa v dvadsiatych rokoch 20. stor. popri svojej literárnovednej činnosti profiloval aj ako dramatik, ovplyvnený expresionizmom. Na začiatku protektorátu začal písať ako svoje "opus magnum" tragédiu Fridland, v ktorej sa snažil v konfrontácii s domácou (F. Zavřel) aj nemeckou dramatickou tradíciou (F. Schiller) rehabilitovať Albrechta z Valdštejna. Dramatický text chápal v duchu svojho tvaroslovného štrukturalizmu ako intencionálnu danosť vyjadrenú jazykom i esteticky diferencovanú. Aj keď Wollmanov boj o vydanie a scénické uvedenie Fridlanda zostal na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov pod vplyvom ideologického tlaku neúspešný, ide o zaujímavý pokus prepojiť vedecký diskurz s umeleckým textom, doplneným o teoretický úvod a záver.