Filosofie a "Weltschmerz"

Název: Filosofie a "Weltschmerz"
Variantní název:
  • Philosophy and "Weltschmerz"
Autor: Jemelka, Petr
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2021, roč. 68, č. 1, s. 81-93
Rozsah
81-93
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARŠA, Pavel – SLAČÁLEK, Ondřej. Nový internacionalismus. Polemika s Drulákovým "konzervativním socialismem". Salon Práva, 14. 5. 2020, s. 16.

[2] BELJAJEV, Alexandr Romanovič. Prodavač vzduchu. Praha: Naše vojsko 1989.

[3] HELLER, Jakub – HOTOVÁ, Tereza. Máme tu generaci nešikovných chirurgů, říká přednosta z VFN. Viní mobily a počítače. Aktuálně.cz. 19. 3. 2019 [on-line, cit. 11. 2. 2021]. Dostupné z https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mobily-a-pocitace-prinasi-generaci-nesikovnych-chirurgu-obav/r~08ef895c471d11e9ab10ac1f6b220ee8/.

[4] JEMELKA, Petr – GLUCHMAN, Martin. Anthropomorphism as a methodological problem of animal ethics (in the memory of Sir Patrick Bateson). Ethics and Bioethics (in Central Europe). 2017, 7(3–4), s. 169–176.

[5] KALIBOVÁ, Klára – HOUŽVOVÁ, Martina – KAŇOVSKÁ, Ester. Předsudečné trestné činy. Příručka pro soudce a státní zástupce. Praha: In IUSTITIA o.p.s. 2017.

[6] KORNBLUTH, Cyril M. Malá černá brašna. Hrušovany u Brna: Nakladatelství U veverky 2014.

[7] KORNBLUTH, Cyril M. The Marching Morons. Galaxy Science Fiction. 1951, 2(1) s. 128–163.

[8] KUČERA, Štěpán. Jen další "konec světa." Ivan M. Havel o strachu z nástupu superinteligence. Salon Práva, 13. 9. 2018, s. 14.

[9] ROMPORTL, Jan. Superinteligence podle Jana Romportla I: Scénář vzniku. Salon Práva, 11. 10. 2018, s. 19.

[10] RUSSELL, Bertrand. Is Science Superstitious? The Dial. 1926, 81, s. 179–186.

[11] RUSSELL, Bertrand. Science. In BEARD, Charles Austin (ed.). Whither Mankind – a Panorama of Modern Civilisation. N. York; London; Toronto: Longmans, Green and Co. 1928, s. 63–82.

[12] RUSSELL, Bertrand. Věda a strojová civilisace. In BEARD, Charles Austin (ed.). Budoucnost strojové civilisace. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství 1933, s. 67–85.

[13] RUSSELL, Bertrand. Mohou být lidé rozumní? In RUSSELL, Bertrand: Logika, věda, filozofie, společnost. Přeložil Karel Berka. Praha: Svoboda 1993, s. 238–244. Edice Filozofie a současnost.

[14] ULAM, Stanislaw. La machine créatrice? In CAILLOIS, Roger aj. Le robot, la bête et l'homme (Textes des conférences et des entretiens organisés par les rencontres internationales de Genève 1965. Histoire et société d'aujourdhui). Neuchâtel: Editions de la Baconière 1965, s. 31–42.

[15] WILLIAMSON, Jack. S rukama v klíně. In ŽELEZNÝ, Ivo (ed.). Roboti a androidi. Praha: Svoboda 1988, s. 352–394.