Preparing of life protecting against death? : observations pertaining to the late medieval miniature axes based on examples from the borderland of Greater Poland, Silesia and Brandenburg

Název: Preparing of life protecting against death? : observations pertaining to the late medieval miniature axes based on examples from the borderland of Greater Poland, Silesia and Brandenburg
Variantní název:
  • Příprava na život nebo ochrana před smrtí? : poznámky k pozdně středověkým miniaturním sekerkám z pomezí Velkopolska, Slezska a Braniborska
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 2, s. 383-395
Rozsah
383-395
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
There are known over twenty late-medieval, iron axes from Poland with significantly reduced sizes. Three of them were excavated in the borderland of Silesia, Greater Poland and Brandenburg from stronghold-castle and urban archaeological contexts. In the scholarship, these artefacts were considered amulets, toys, weapons, badges and tools. Author concludes that smaller specimens, could have been used as apotropaic amulets or objects related to the cult of St. Wolfgang, while larger axes, with hardened blades, were most likely specialized carpentry tools, adopted perhaps also in self-defense, if necessary.
Z území Polska je známo více než dvacet pozdně středověkých železných seker s výrazně zmenšenými rozměry. Tři z nich byly objeveny na pomezí Slezska, Velkopolska a Braniborska, přičemž pocházejí z fortifikovaných sídel a městských nálezových kontextů. V odborné literatuře byly tyto artefakty považovány za amulety, hračky, zbraně, odznaky či nástroje. Autor dochází k závěru, že menší exempláře mohly být používány jako apotropaické amulety nebo předměty související s kultem svatého Wolfganga, zatímco větší sekery s kaleným ostřím byly nejspíše specializovaným tesařským nářadím, v případě potřeby snad užívaným i jako příležitostná zbraň.