Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1978-1979, roč. 27-28, č. D25-26

Obrázek
Rok
1978-1979
Rok vydání
1979
Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Stati
Page Title
[7]-36 Cesty, smysl a novátorství sovětské literatury revoluční epochy Mikulášek, Miroslav | pdficon
[37]-61 Hilarova filozofie režie Závodský, Artur | pdficon
[63]-77 O jednom humanistickém dopise a jeho pisateli Kopecký, Milan | pdficon
[79]-90 Povídka renesančního typu ve starší ruské literatuře a ústní slovesnosti Jelínková-Poláková, Jana | pdficon
[91]-101 Sémantique de la typographie dans le roman contemporain Fryčer, Jaroslav | pdficon
Materiály
Page Title
[103]-105 Petr Bezruč píše do Bučovic Závodský, Artur | pdficon
[107]-136 Die gereimte Katharinenlegende im Wiener Codex Nr. 2841 aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts Zatočil, Leopold | pdficon
Rozhledy
Page Title
[137]-141 Un montesquieuiste traducteur de Montaigne Novák, Otakar | pdficon
Recenze
Page Title
[143]-144 Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově Kopecký, Milan | pdficon
145-147 [Průcha, Jaroslav. Má cesta k divadlu] Závodský, Artur | pdficon
148-150 [Неупокоева, Ирина Григорьевна. История всемирной литературы : проблемы системного и сравнительного анализа] Pospíšil, Ivo | pdficon
150-151 [Skrbkobá, Lela. E.F. Burianova voicebandová kompozice Máchova "Máje"] Závodský, Artur | pdficon
151-154 [Mehring, Franz. Gesammelte Schriften] Härtl, Heinz | pdficon
154-155 Dicţionar de termeni literari Šrámek, Jiří | pdficon
155-157 [Melzwig, Brigitte. Deutsche sozialistische Literatur 1918-1945] Härtl, Heinz | pdficon
157-158 [Štěrbová, Alena. Rozhlas a slovesné umění] Závodský, Artur | pdficon
158-160 [Goethe. Schriften zur Literatur] Härtl, Heinz | pdficon
Zprávy
Page Title
[161] Pozoruhodná výstava Závodský, Artur | pdficon
[161]-162 Den italské knihy na Filozofické fakultě v Brně Seidl, Ivan | pdficon
162-163 Výstava o Heinrichu Mannovi v Brně Munzar, Jiří | pdficon
163 Návštěva z Velké Británie Pantůčková, Lidmila | pdficon