D22

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1975
Ročník: 24
Číslo: D22
Rok vydání
1977
hidden section [Obrazová příloha]
Title Document
[Obrazová příloha] PDF
Stati
Title Document
Stranickost, angažovanost a novátorství socialistické literatury | [7]–23
Mikulášek, Miroslav
PDF
Dvě kapitolky o poezii Jiřího Wolkra | [25]–31
Závodský, Artur
PDF
Šaldova představa rozvinuté dramatické a divadelní kultury | [33]–42
Krystýnková, Jarmila
PDF
Přítomnost českého románu o minulosti : (dvě interpretace a pokus o zařazení) | [43]–55
Suchomel, Milan
PDF
Seume und Klopstock | [57]–76
Härtl, Heinz
PDF
Keм жe был Пиceмcкий | [77]–82
Mogiljanskij, Aleksandr Petrovič
PDF
Maurice Maeterlinck a jeho drama Pelléas a Mélisanda jako opera na českém jevišti | [83]–95
Svátek, Josef
PDF
Rozhledy
Title Document
Vzpomínky dvou herců | [97]–105
Závodský, Artur
PDF
Bulharské překlady ze Svatopluka Čecha do první světové války | [107]–116
Šimečková, Soňa
PDF
Sovětská literární věda o A.P. Kernové | [117]–118
Mandát, Jaroslav
PDF
Les littératures slaves et les courants européens | [119]–130
Novák, Otakar
PDF
Ein Standardwerk zur deutschsprachigen Literaturgeschichte | [131]–138
Härtl, Heinz
PDF
Theatralia et cinematographica : (volume III) | [139]–146
Novák, Otakar
PDF
Materiály
Title Document
O obsahu a vzájemném poměru tří pozdněstředověkých německých rukopisů (z Vídně, Desavy a Olomouce) | [147]–154
Zatočil, Leopold
PDF
Nina Balcarová - herečka bojovnice | [155]–178
Závodský, Artur
PDF
Několik dopisů z pozůstalosti S.G. Vilinského | [179]–194
Vlašínová, Vlasta
PDF
Recenze
Title Document
O divadle na Moravě | [195]–197
Cejpek, Václav
PDF
[Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků] | 197–198
Krystýnek, Jiří
PDF
[Markov, Georgij. Život, literatura, spisovatel] | 199–202
Krystýnková, Jarmila
PDF
[Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów : (zarys historyczno-bibliograficzny)] | 202–204
Krystýnková, Jarmila
PDF
[Thein, Hanuš. Žil jsem operou Národního divadla] | 204–206
Závodský, Artur
PDF
[Neumann, Bohumil. O literatuře v epoše narodnictví] | 206–209
Krystýnková, Jarmila
PDF
[Lichačov, Dmitrij Sergejevič. Člověk v literatuře staré Rusi] | 209–210
Kopecký, Milan
PDF
[Соллертинский, Е.Е. Русский реалистический роман первой половины XIX века : проблемы жанра] | 210–212
Mandát, Jaroslav
PDF
Česko-bulharské přátelství v literatuře 19. století | 212–215
Dorovský, Ivan
PDF
Slovník spisovatelů Řecka | 216–217
Pražák, Richard
PDF
[Lewandowski, Theodor. Das mittelniederdeutsche Zwiegespräch zwischen dem Leben und dem Tode und seine altrussische Übersetzung] | 217–218
Zatočil, Leopold
PDF
[Sárkány, Oszkár. Válogatott tanulmányai] | 218–220
Pražák, Richard
PDF
[Städtke, Klaus. Studien zum russischen Realismus des 19. Jahrhunderts : zum Verhältnis von Weltbild und epischer Struktur] | 220–223
Pospíšil, Ivo
PDF
Romanführer A-Z | 223–225
Härtl, Heinz
PDF
[Albrecht, Günter; Böttcher, Kurt; Greiner-Mai, Herbert; Krohn, Paul Günter. Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfängen bis zur Gegenwart] | 226–228
Härtl, Heinz
PDF
Sainte-Beuve et la critique contemporaine | 228–230
Fryčer, Jaroslav
PDF
Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik : 1750-1850 | 230–233
Härtl, Heinz
PDF
[Marc-Lipiansky, Mireille. La Naissance du Monde Proustien dans Jean Santeuil] | 233–235
Fryčer, Jaroslav
PDF
[Mauro, Walter. Realtà, mito e favola nella narrativa italiana del Novecento] | 235–237
Seidl, Ivan
PDF
Zprávy
Title Document
Profesor Karel Krejčí sedmdesátiletý | [239]–241
Pelikán, Jarmil
PDF
Sedmdesát let profesora Otakara Nováka | 241–242
Fryčer, Jaroslav
PDF
Odešel Oldřich Králík | 242–243
vo
PDF
Sedmdesátiny Leopolda Zatočila | 243
Závodský, Artur
PDF
Sto let od narození Jana Kamenáře | 243–244
Závodský, Artur
PDF
Výstava ke dvěma jubileím | 244–245
Kopecký, Milan
PDF