Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1975, roč. 24, č. D22

Obrázek
Rok
1975
Rok vydání
1977
hidden section [Obrazová příloha]
Page Title
[Obrazová příloha] | pdficon
Stati
Page Title
[7]-23 Stranickost, angažovanost a novátorství socialistické literatury Mikulášek, Miroslav | pdficon
[25]-31 Dvě kapitolky o poezii Jiřího Wolkra Závodský, Artur | pdficon
[33]-42 Šaldova představa rozvinuté dramatické a divadelní kultury Krystýnková, Jarmila | pdficon
[43]-55 Přítomnost českého románu o minulosti : (dvě interpretace a pokus o zařazení) Suchomel, Milan | pdficon
[57]-76 Seume und Klopstock Härtl, Heinz | pdficon
[77]-82 Keм жe был Пиceмcкий Mogiljanskij, Aleksandr Petrovič | pdficon
[83]-95 Maurice Maeterlinck a jeho drama Pelléas a Mélisanda jako opera na českém jevišti Svátek, Josef | pdficon
Rozhledy
Page Title
[97]-105 Vzpomínky dvou herců Závodský, Artur | pdficon
[107]-116 Bulharské překlady ze Svatopluka Čecha do první světové války Šimečková, Soňa | pdficon
[117]-118 Sovětská literární věda o A.P. Kernové Mandát, Jaroslav | pdficon
[119]-130 Les littératures slaves et les courants européens Novák, Otakar | pdficon
[131]-138 Ein Standardwerk zur deutschsprachigen Literaturgeschichte Härtl, Heinz | pdficon
[139]-146 Theatralia et cinematographica : (volume III) Novák, Otakar | pdficon
Materiály
Page Title
[147]-154 O obsahu a vzájemném poměru tří pozdněstředověkých německých rukopisů (z Vídně, Desavy a Olomouce) Zatočil, Leopold | pdficon
[155]-178 Nina Balcarová - herečka bojovnice Závodský, Artur | pdficon
[179]-194 Několik dopisů z pozůstalosti S.G. Vilinského Vlašínová, Vlasta | pdficon
Recenze
Page Title
[195]-197 O divadle na Moravě Cejpek, Václav | pdficon
197-198 [Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků] Krystýnek, Jiří | pdficon
199-202 [Markov, Georgij. Život, literatura, spisovatel] Krystýnková, Jarmila | pdficon
202-204 [Pelikán, Jarmil. Juliusz Słowacki wśród Czechów : (zarys historyczno-bibliograficzny)] Krystýnková, Jarmila | pdficon
204-206 [Thein, Hanuš. Žil jsem operou Národního divadla] Závodský, Artur | pdficon
206-209 [Neumann, Bohumil. O literatuře v epoše narodnictví] Krystýnková, Jarmila | pdficon
209-210 [Lichačov, Dmitrij Sergejevič. Člověk v literatuře staré Rusi] Kopecký, Milan | pdficon
210-212 [Соллертинский, Е.Е. Русский реалистический роман первой половины XIX века : проблемы жанра] Mandát, Jaroslav | pdficon
212-215 Česko-bulharské přátelství v literatuře 19. století Dorovský, Ivan | pdficon
216-217 Slovník spisovatelů Řecka Pražák, Richard | pdficon
217-218 [Lewandowski, Theodor. Das mittelniederdeutsche Zwiegespräch zwischen dem Leben und dem Tode und seine altrussische Übersetzung] Zatočil, Leopold | pdficon
218-220 [Sárkány, Oszkár. Válogatott tanulmányai] Pražák, Richard | pdficon
220-223 [Städtke, Klaus. Studien zum russischen Realismus des 19. Jahrhunderts : zum Verhältnis von Weltbild und epischer Struktur] Pospíšil, Ivo | pdficon
223-225 Romanführer A-Z Härtl, Heinz | pdficon
226-228 [Albrecht, Günter; Böttcher, Kurt; Greiner-Mai, Herbert; Krohn, Paul Günter. Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfängen bis zur Gegenwart] Härtl, Heinz | pdficon
228-230 Sainte-Beuve et la critique contemporaine Fryčer, Jaroslav | pdficon
230-233 Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik : 1750-1850 Härtl, Heinz | pdficon
233-235 [Marc-Lipiansky, Mireille. La Naissance du Monde Proustien dans Jean Santeuil] Fryčer, Jaroslav | pdficon
235-237 [Mauro, Walter. Realtà, mito e favola nella narrativa italiana del Novecento] Seidl, Ivan | pdficon
Zprávy
Page Title
[239]-241 Profesor Karel Krejčí sedmdesátiletý Pelikán, Jarmil | pdficon
241-242 Sedmdesát let profesora Otakara Nováka Fryčer, Jaroslav | pdficon
242-243 Odešel Oldřich Králík vo | pdficon
243 Sedmdesátiny Leopolda Zatočila Závodský, Artur | pdficon
243-244 Sto let od narození Jana Kamenáře Závodský, Artur | pdficon
244-245 Výstava ke dvěma jubileím Kopecký, Milan | pdficon