Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1991, roč. 40, č. D38

Image
Rok
1991
Rok vydání
1991
ISBN
80-210-0339-1
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Miroslava Mikuláška
Stati
Page Title
[6]-10 K šedesátinám prof. Miroslava Mikuláška Pelikán, Jarmil | pdficon
[11]-18 Úloha sovětské dramatiky v úsilí Brněnských o politické divadlo Srna, Zdeněk | pdficon
[19]-26 Korelace a proces v literární vědě Wollman, Slavomír | pdficon
[27]-35 Svět textu a text světa : Diltheyův strukturalismus dnes Střítecký, Jaroslav | pdficon
[37]-44 Avantgarda a tradice Mathauser, Zdeněk | pdficon
[45]-52 O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti Dorovský, Ivan | pdficon
[53]-62 Podoby teorie folklóru v díle Jana Mukařovského Beneš, Bohuslav | pdficon
[63]-72 Wykorzystanie narracji oralnej ("gawęda", "hospodská historka") w kształtowaniu nowoczesnej prozy w polskiej i czeskiej literaturze Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[73]-79 I.S. Turgeněv a narodnické hnutí Dohnal, Josef | pdficon
[81]-89 Ruská válečná próza konce 19. století Zahrádka, Miroslav | pdficon
[91]-97 Majakovskijs Poem "Pjatyj Internacional" : zum Verhältnis von Utopie und Realität Schaumann, Gerhard | pdficon
[99]-107 Tpaгичecкoe в xyдoжecтвeннoм миpe B. Шyкшинa Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[109]-114 Román Andreje Bitova Puškinskij dom Drozda, Miroslav | pdficon
[115]-121 Jevgenij Popov and the stagnation of soviet literature Porter, Robert | pdficon
[123]-129 Psychologické vrstvy v současné sovětské próze Pospíšil, Ivo | pdficon
[131]-139 Problematika tvorby Tobiáše Mouřenína Kopecký, Milan | pdficon
[141]-149 Počátky vratislavské slavistiky Pelikán, Jarmil | pdficon
[151]-157 Karel Sabina a frenetická próza Fryčer, Jaroslav | pdficon
[159]-163 Vítězslav Hálek a ruská literatura Jeřábek, Dušan | pdficon
[165]-170 K českým látkám v moderním rakouském dramatu Munzar, Jiří | pdficon