Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1997, roč. 46, č. D44

Image
Rok
1997
Rok vydání
1998
ISSN
0231-7818
ISBN
80-210-1731-7
Stati
Page Title
[5]-14 Theatrum divinum Matouše Konečného : "lidová encyklopedie" z počátku 17. století Bočková, Hana | pdficon
[15]-24 Sára ve žďárské barokní literatuře Kopecký, Milan | pdficon
[25]-32 Josef Holeček a česká šlechta Kautman, František | pdficon
[33]-37 Historická epopej Aloise Jiráska Všetička, František | pdficon
[39]-51 Kolcov : fenomén ruského romantismu Kšicová, Danuše | pdficon
[53]-60 Odraz "nepřátelství obou pohlaví" v díle Valerije Brjusova Dohnal, Josef | pdficon
[61]-67 Apxитeктoникa пpocтpaнcтвa и вpeмeни : (oбшиe мecтa в пoэтикe oчepкoв K.Д. Бaльмoнтa "Гдe мoй дoм") Pospíšil, Ivo | pdficon
[69]-75 Pyccкaя литepaтypнaя эpoтикa в пoиcкax aдeквaтнoгo языкoвoгo выpaжeния Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[77]-84 Literatura a kultura národností a etnických skupin v Evropě Dorovský, Ivan | pdficon
[85]-95 Cинepгия гeнoлoгии, иcтopичecкoй пoэтики, гepмeнeвтики и мoдepныx интepпpeтaциoнныx cиcтeм Mikulášek, Miroslav | pdficon
Rozhledy
Page Title
[97]-102 Osvobozená slova Oldřicha Králíka Jeřábek, Dušan | pdficon
[103]-115 Pojerova Atlantis Kudrnáč, Jiří | pdficon
[117]-119 Pocta polské poezii Pelikán, Jarmil | pdficon
Jubilea
Page Title
[120]-126 Významná komparatistka : (k životnímu jubileu Danuše Kšicové) Pospíšil, Ivo | pdficon
[127]-138 Pětasedmdesátiny Dušana Jeřábka Válek, Vlastimil | pdficon
Recenze
Page Title
[139]-141 [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur : Band II : von der Romantik bis zum Ersten Weltkrieg] Skutil, Jan | pdficon
141-144 [Vašica, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu] Skutil, Jan | pdficon
144-146 Pouť k Janu Čepovi Blažková, Olga | pdficon
146-147 [Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. René Wellek a meziválečné Československo] Dorovský, Ivan | pdficon
147-149 Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista Skutil, Jan | pdficon
149-152 [Špidlík, Tomáš. Ruská idea : jiný pohled na člověka] Skutil, Jan | pdficon
152-154 Vynikající edice Pospíšil, Ivo | pdficon
154-155 Postmodernismus ve střední a východní Evropě Pospíšil, Ivo | pdficon
156-158 Literární teorie a rusistika z Polska Pospíšil, Ivo | pdficon
158 [Čurkina, Iskra. Rusko-slovenski kulturni stiki : od konca 18. stoletja do leta 1914] Dorovský, Ivan | pdficon
158-160 [Lužina, Jelena. Istorija na makedonskata drama : makedonska bitova drama] Dorovský, Ivan | pdficon
160-161 [Lužina, Jelena. Makedonska nova drama, ili, Voved vo fenomenologijata na sovremenata makedonska dramaturgija] Dorovský, Ivan | pdficon
161-164 Metody, přístupy a typy literární vědy Pospíšil, Ivo | pdficon
164-166 [Między oryginałem a przekładem I-II] Vítová, Lenka | pdficon
166-168 Lexikon literárněteoretických děl Trávníček, Jiří | pdficon
169 Za autentickou literaturou Kudrnáč, Jiří | pdficon