Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1993, roč. 42, č. D40

Obrázek
Rok
1993
Rok vydání
1993
ISBN
80-210-0813-X
Stati
Page Title
[7]-13 Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu Bočková, Hana | pdficon
[15]-24 Bridelovy Jesličky : památce Antonína Škarky Kopecký, Milan | pdficon
[25]-32 K symbolice v barokní homiletice Horáková, Michaela | pdficon
[33]-44 Sima Milutinovič Sarajlija u Čechů a Slováků Dorovský, Ivan | pdficon
[45]-52 První český knižní překlad Petöfiho básní z roku 1871 a Jan Neruda Pražák, Richard | pdficon
[53]-62 Alois Augustin Vrzal : koncepce a dokumenty Pospíšil, Ivo | pdficon
[63]-68 Symbolika barvy a prostoru v dramatické poémě A. Bloka Píseň osudu Kšicová, Danuše | pdficon
[69]-81 Myšlenkové a tvaroslovné enigma románu M. Bulgakova Mistr a Markétka Mikulášek, Miroslav | pdficon
[83]-92 Pravda a báseň : přijetí Obrazů z dějin národa českého dobovou kritikou Poláček, Jiří | pdficon
[93]-101 K otázce klasifikace a funkcí výrazových prostředků textu Pavelka, Jiří | pdficon
[103]-112 Чeлoвeк в oбeздyшeннoм миpe : кoнцeпция чeлoвeкa в пpoзe "Hoвoй вoлны" Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[113]-119 Proměny české prózy Kožmín, Zdeněk | pdficon
Rozhledy
Page Title
[121]-128 Evropský literární proces a dvojdomost tvůrců Dorovský, Ivan | pdficon
Materiály
Page Title
[129]-152 Jaro 1858 Králík, Oldřich | pdficon
Recenze
Page Title
[153]-157 O meziliterárních společenstvích a světové literatuře Dorovský, Ivan | pdficon
157-159 Prokleté otázky Dostojevského Pospíšil, Ivo | pdficon
Zprávy
Page Title
[161]-163 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1986-1993 Válek, Vlastimil | pdficon