Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1982, roč. 31, č. D29

Obrázek
Rok
1982
Rok vydání
1982
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Dušana Jeřábka
Stati
Page Title
[7]-16 K šedesátinám prof. Dušana Jeřábka Palas, Karel | pdficon
17-23 K charakteru české poezie v období válek s revoluční a napoleonskou Francií : puchmajerovci jako předstupeň jungmanovského hnutí Pražák, Richard | pdficon
25-29 Pojetí satiry v Jungmannově literárněteoretické koncepci Skalička, Jiří | pdficon
31-39 Nové přístupy ke staré lyrice Kopecký, Milan | pdficon
41-47 Počátky ruského epistolárního románu Mandát, Jaroslav | pdficon
49-56 Model a funkce literatury v pojetí polských romantiků Kardyni-Pelikánová, Krystyna; Pelikán, Jarmil | pdficon
57-65 Paměti Matěje Mikšíčka Palas, Karel | pdficon
67-74 Česká dekadence : příspěvek k hledání jejího typu Kudrnáč, Jiří | pdficon
75-80 Povídková tvorba Františka Gellnera Buriánek, František | pdficon
81-86 O rodném kraji Karla Tomana Forst, Vladimír | pdficon
87-93 Šrámkova anarchistická "hra na vojáčky" Pavelka, Jiří | pdficon
95-103 Tři časopisy z počátku století Dufek, Jaromír | pdficon
105-112 Čechovův přínos světovému dramatu Kudělka, Viktor | pdficon
113-121 K.D. Balmont v českých překladech Kšicová, Danuše | pdficon
123-130 Jazyková komika v díle Karla Poláčka Hájková, Alena | pdficon
131-139 Havlíčkův vliv na popřevratovou satiru Pešta, Pavel | pdficon
141-149 Předmluva a její čtenáři, zvláště někteří : k recepci Mahenova Měsíce Suchomel, Milan | pdficon
151-159 Tradice a novátorství v komediích V. Majakovského a Voskovce a Wericha : k typologii slovanské komediografie dvacátých a třicátých let 20. století Mikulášek, Miroslav | pdficon
161-167 Dva typy protifašistické divadelní angažovanosti Bartůšková, Sylva | pdficon
169-175 Nezvalův Heine Blahynka, Milan | pdficon
177-186 Poznámky k tématu Vladimír Holan Justl, Vladimír | pdficon
187-195 Historické romány Čestmíra Jeřábka Vlašín, Štěpán | pdficon
197-203 Dva typy generačního románu z okupace Vlašínová, Drahomíra | pdficon
205-213 Časové aspekty v memoárové literatuře Válek, Vlastimil | pdficon
215-222 Inzitní literatura a Jakub Svoboda Beneš, Bohuslav | pdficon
223-230 Národní specifičnost literatury a interetnické vztahy Dorovský, Ivan | pdficon
231-238 K brněnsko-olomouckým vztahům v literárněvědné bohemistice Dvořák, Jaromír | pdficon