Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1961, roč. 10, č. D8

Obrázek
Rok
1961
Rok vydání
1962
Stati
Page Title
[5]-32 O некoтoрых oсoбеннoстях сaтирических кoмeдий В. Maякoвскoгo "Клoп" и "Бaня" Mikulášek, Miroslav | pdficon
[33]-72 Překlady Františka Táborského z poezie M.J. Lermontova ve vývoji našeho překladatelství Kšicová, Danuše | pdficon
[73]-87 Vrcholné tvůrčí údobí Josefa Skřivana Bartůšková, Sylva | pdficon
[89]-96 K dosavadnímu bádání o Veleslavínovi Kopecký, Milan | pdficon
[97]-116 Drei Prager Bruchstücke einer Pergamenthandschrift des Mittelniederländischen Versromans Parthonopeus van Bloys Zatočil, Leopold | pdficon
[117]-128 Ke studiu zdrojů Verhaerenovy básnické krize Stupka, Vladimír | pdficon
[129]-135 Rodinné prostředí Antiocha Kantemira Koutná, Marie | pdficon
Diskuse
Page Title
[137]-138 Odpověd na článek O. Rafaje "Kritika obhajoby" Závodský, Artur | pdficon
Rozhledy
Page Title
[139]-145 Poznámky k novým dějinám české obrozenské literatury Jeřábek, Dušan; Palas, Karel | pdficon
[147]-156 Folklórní próza a četba mládeže : poznámky k několika edicím Tenčík, František | pdficon
[157]-170 Études de littérature française et italienne soviétiques Novák, Otakar | pdficon
Materiály
Page Title
[171]-178 Dopisy Václava Klimenta Klicpery, v nichž se odráží přeměna akademického gymnasia z německého ústavu v ústav český Válek, Vlastimil | pdficon
Glosy
Page Title
[179]-181 [Kundera, Milan. Umění románu] Novák, Otakar | pdficon
181-182 Napsat knihu vzpomínek není snadné Závodský, Artur | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[183]-186 [Radovskij, Moisej Izrailevič. Antioch Kantemir i Peterburskaja [i.e. Peterburgskaja] Akademija nauk] Koutná, Marie | pdficon
186-188 Práce o knížkách lidového čtení Kopecký, Milan | pdficon
188-189 [Dostálová, Leopolda. Herečka vzpomíná] Závodský, Artur | pdficon
189-191 [Helsztyński, Stanisław. Przybyszewski] Krystýnek, Jiří | pdficon
191-194 [Spagnoletti, Giacinto. Poesia italiana contemporanea (1909-1959)] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
194-195 [Jungmann, Milan. Karel Nový] Suchomel, Milan | pdficon
195-197 [Salinari, Carlo. La questione del realismo] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
Zprávy
Page Title
[199]-200 Významná rumunská publikace Beneš, Pavel | pdficon
200-201 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1960 Kopecký, Milan | pdficon
201 Prof. P.G. Bogatyrjov v v Brně Mandát, Jaroslav | pdficon
201 Hosté na katedře bohemistiky Hrabák, Josef | pdficon
201-202 Návštěva makedonského literárního vědce | pdficon
202-204 Přednášky o literatuře v r. 1960 Válek, Vlastimil | pdficon
204-205 Seznam kandidátských disertačních prací s tematikou literárněvědnou Válek, Vlastimil | pdficon
205-206 Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[207]-215 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon