D8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1961
Ročník: 10
Číslo: D8
Rok vydání
1962
Stati
Title Document
O некoтoрых oсoбеннoстях сaтирических кoмeдий В. Maякoвскoгo "Клoп" и "Бaня" | [5]–32
Mikulášek, Miroslav
PDF
Překlady Františka Táborského z poezie M.J. Lermontova ve vývoji našeho překladatelství | [33]–72
Kšicová, Danuše
PDF
Vrcholné tvůrčí údobí Josefa Skřivana | [73]–87
Bartůšková, Sylva
PDF
K dosavadnímu bádání o Veleslavínovi | [89]–96
Kopecký, Milan
PDF
Drei Prager Bruchstücke einer Pergamenthandschrift des Mittelniederländischen Versromans Parthonopeus van Bloys | [97]–116
Zatočil, Leopold
PDF
Ke studiu zdrojů Verhaerenovy básnické krize | [117]–128
Stupka, Vladimír
PDF
Rodinné prostředí Antiocha Kantemira | [129]–135
Koutná, Marie
PDF
Diskuse
Title Document
Odpověd na článek O. Rafaje "Kritika obhajoby" | [137]–138
Závodský, Artur
PDF
Rozhledy
Title Document
Poznámky k novým dějinám české obrozenské literatury | [139]–145
Jeřábek, Dušan; Palas, Karel
PDF
Folklórní próza a četba mládeže : poznámky k několika edicím | [147]–156
Tenčík, František
PDF
Études de littérature française et italienne soviétiques | [157]–170
Novák, Otakar
PDF
Materiály
Title Document
Dopisy Václava Klimenta Klicpery, v nichž se odráží přeměna akademického gymnasia z německého ústavu v ústav český | [171]–178
Válek, Vlastimil
PDF
Glosy
Title Document
[Kundera, Milan. Umění románu] | [179]–181
Novák, Otakar
PDF
Napsat knihu vzpomínek není snadné | 181–182
Závodský, Artur
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Radovskij, Moisej Izrailevič. Antioch Kantemir i Peterburskaja [i.e. Peterburgskaja] Akademija nauk] | [183]–186
Koutná, Marie
PDF
Práce o knížkách lidového čtení | 186–188
Kopecký, Milan
PDF
[Dostálová, Leopolda. Herečka vzpomíná] | 188–189
Závodský, Artur
PDF
[Helsztyński, Stanisław. Przybyszewski] | 189–191
Krystýnek, Jiří
PDF
[Spagnoletti, Giacinto. Poesia italiana contemporanea (1909-1959)] | 191–194
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
[Jungmann, Milan. Karel Nový] | 194–195
Suchomel, Milan
PDF
[Salinari, Carlo. La questione del realismo] | 195–197
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
Zprávy
Title Document
Významná rumunská publikace | [199]–200
Beneš, Pavel
PDF
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1960 | 200–201
Kopecký, Milan
PDF
Prof. P.G. Bogatyrjov v v Brně | 201
Mandát, Jaroslav
PDF
Hosté na katedře bohemistiky | 201
Hrabák, Josef
PDF
Návštěva makedonského literárního vědce | 201–202
PDF
Přednášky o literatuře v r. 1960 | 202–204
Válek, Vlastimil
PDF
Seznam kandidátských disertačních prací s tematikou literárněvědnou | 204–205
Válek, Vlastimil
PDF
Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou | 205–206
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [207]–215
PDF