Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1967, roč. 16, č. D14

Image
Rok
1967
Rok vydání
1967
Stati
Page Title
[7]-36 The dramatic element and the use of theatrical methods in the work of Petr Bezruč : (on the occasion of the centenary of the birth of Petr Bezruč. Unesco has selected this anniversary as one of the international cultural anniversaries for 1967) Závodský, Artur | pdficon
[37]-48 Зaмeтки oб иcтoкax coвeтcкoгo poмaнa и eгo пpoблeмaтикe пocлe oктябpя 1917 г. : (к 50-лeтию Beликoй Oктябpьcкoй coциaлиcтичecкoй peвoлюции) Burian, Jaroslav | pdficon
[49]-66 Poznámky k vývoji české historické beletrie předobrozenské Kopecký, Milan | pdficon
[67]-86 F.X. Šalda et l'idéologie barrésienne Novák, Otakar | pdficon
[87]-100 K otázce Kollárova působení v životě a díle Stanka Vraze Kudělka, Viktor | pdficon
[101]-108 První zobrazitel Slezska v české próze Krystýnek, Jiří | pdficon
[109]-124 Zwei altschlesische Gedichte : (ein Beitrag zu den literarischen Verfallserscheinungen des späten Mittelalters) Zatočil, Leopold | pdficon
[125]-136 Нecкoлькo зaмeтoк oб укpaинcкoй литepaтype в чeшcкoй пeчaти в пepиoд 1900-1910 гг. Krhoun, Mečislav | pdficon
Rozhledy
Page Title
[137]-140 Charles Péguy vu par un péguyste tchèque Novák, Otakar | pdficon
[141]-150 Recientes estudios de historia literaria española en Checoslovaquia Hala, Arnold | pdficon
[151]-153 Filmy a tvůrci Rajnošek, Leo | pdficon
[155]-158 François Rabelais et la "culture populaire carnavalesque" Novák, Otakar | pdficon
Recenze
Page Title
[159]-160 [Kačer, Miroslav. Václav Thám] Závodský, Artur | pdficon
160-161 [Knap, Josef. Čtyři herečky] Jeřábek, Dušan | pdficon
161 [Vašica, Josef. Literární památky epochy velkomoravské 863-865] Kopecký, Milan | pdficon
161-163 Realismus a modernost Jeřábek, Dušan | pdficon
163-164 [Krystýnek, Jiří. Z dějin česko-polských literárních vztahů] Kudělka, Viktor | pdficon
165 [Polišenský, Josef. Jan Jesenský - Jessenius] Kopecký, Milan | pdficon
165-166 Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče Závodský, Artur | pdficon
167-169 [Hierowski, Zdzisław. Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej (1945-1964)] Krystýnek, Jiří | pdficon
169-170 [Kludský, Karel. Život v manéži] Závodský, Artur | pdficon
170-171 [Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu] Mohr, Zdeněk | pdficon
172-174 [Grasshoff, Helmut. A.D. Kantemir und Westeuropa] Koutná, Marie | pdficon
174-176 L'abbé Prévost. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 20 et 21 décembre 1963 Fryčer, Jaroslav | pdficon
176-178 [Zatloukal, Antonín. Umění Balzacova románu] Novák, Otakar | pdficon
178-180 [Karczewska-Markiewicz, Zofia. Struktura "Jana Krzysztofa"] Novák, Otakar | pdficon
180-181 [Maurois, André. De Proust à Camus] Novák, Otakar | pdficon
181-182 [Wright, Andrew. Herny [i.e. Henry] Fielding: Mask and feast] Tichý, Aleš | pdficon
183-184 Dante a középkor és a renaissance között Pražák, Richard | pdficon
Zprávy
Page Title
185-186 Zemřel Jiří Levý Hrabák, Josef | pdficon
187-188 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1965 a 1966 Kopecký, Milan | pdficon
Výměna
Page Title
[189]-196 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon