D14

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1967
Ročník: 16
Číslo: D14
Rok vydání
1967
Stati
Title Document
The dramatic element and the use of theatrical methods in the work of Petr Bezruč : (on the occasion of the centenary of the birth of Petr Bezruč. Unesco has selected this anniversary as one of the international cultural anniversaries for 1967) | [7]–36
Závodský, Artur
PDF
Зaмeтки oб иcтoкax coвeтcкoгo poмaнa и eгo пpoблeмaтикe пocлe oктябpя 1917 г. : (к 50-лeтию Beликoй Oктябpьcкoй coциaлиcтичecкoй peвoлюции) | [37]–48
Burian, Jaroslav
PDF
Poznámky k vývoji české historické beletrie předobrozenské | [49]–66
Kopecký, Milan
PDF
F.X. Šalda et l'idéologie barrésienne | [67]–86
Novák, Otakar
PDF
K otázce Kollárova působení v životě a díle Stanka Vraze | [87]–100
Kudělka, Viktor
PDF
První zobrazitel Slezska v české próze | [101]–108
Krystýnek, Jiří
PDF
Zwei altschlesische Gedichte : (ein Beitrag zu den literarischen Verfallserscheinungen des späten Mittelalters) | [109]–124
Zatočil, Leopold
PDF
Нecкoлькo зaмeтoк oб укpaинcкoй литepaтype в чeшcкoй пeчaти в пepиoд 1900-1910 гг. | [125]–136
Krhoun, Mečislav
PDF
Rozhledy
Title Document
Charles Péguy vu par un péguyste tchèque | [137]–140
Novák, Otakar
PDF
Recientes estudios de historia literaria española en Checoslovaquia | [141]–150
Hala, Arnold
PDF
Filmy a tvůrci | [151]–153
Rajnošek, Leo
PDF
François Rabelais et la "culture populaire carnavalesque" | [155]–158
Novák, Otakar
PDF
Recenze
Title Document
[Kačer, Miroslav. Václav Thám] | [159]–160
Závodský, Artur
PDF
[Knap, Josef. Čtyři herečky] | 160–161
Jeřábek, Dušan
PDF
[Vašica, Josef. Literární památky epochy velkomoravské 863-865] | 161
Kopecký, Milan
PDF
Realismus a modernost | 161–163
Jeřábek, Dušan
PDF
[Krystýnek, Jiří. Z dějin česko-polských literárních vztahů] | 163–164
Kudělka, Viktor
PDF
[Polišenský, Josef. Jan Jesenský - Jessenius] | 165
Kopecký, Milan
PDF
Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče | 165–166
Závodský, Artur
PDF
[Hierowski, Zdzisław. Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej (1945-1964)] | 167–169
Krystýnek, Jiří
PDF
[Kludský, Karel. Život v manéži] | 169–170
Závodský, Artur
PDF
[Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu] | 170–171
Mohr, Zdeněk
PDF
[Grasshoff, Helmut. A.D. Kantemir und Westeuropa] | 172–174
Koutná, Marie
PDF
L'abbé Prévost. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 20 et 21 décembre 1963 | 174–176
Fryčer, Jaroslav
PDF
[Zatloukal, Antonín. Umění Balzacova románu] | 176–178
Novák, Otakar
PDF
[Karczewska-Markiewicz, Zofia. Struktura "Jana Krzysztofa"] | 178–180
Novák, Otakar
PDF
[Maurois, André. De Proust à Camus] | 180–181
Novák, Otakar
PDF
[Wright, Andrew. Herny [i.e. Henry] Fielding: Mask and feast] | 181–182
Tichý, Aleš
PDF
Dante a középkor és a renaissance között | 183–184
Pražák, Richard
PDF
Zprávy
Title Document
Zemřel Jiří Levý | 185–186
Hrabák, Josef
PDF
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1965 a 1966 | 187–188
Kopecký, Milan
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [189]–196
Hošková, Magda
PDF