E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu

Název: E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu
Variantní název:
  • E-learning in university-level teaching as seen through empirical research
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. [101]-126
Rozsah
[101]-126
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného projektu orientovaného na vysokoškolskou výuku podporovanou informačními a komunikačními technologiemi. Výzkum byl realizován na Filozofické fakultě MU v roce 2007. Autoři zvolili smíšený výzkumný design – využili jak kvantitativní, tak kvalitativní metodologii. Kvantitativní část výzkumu se zaměřila na didaktickou vybavenost e-kurzů a na to, jaké nástroje systému Moodle jsou používány. Posléze byla provedena klasifikace e-kurzů do tří skupin: distanční e-kurz, blended learningový kurz a kurz určený k podpoře prezenční výuky. Kvalitativní část výzkumu se snaží odpovědět na to, jakým způsobem učitelé uvažují o didaktickém využití ICT ve svých předmětech, jak učitelé přemýšlejí o své e-learningové výuce, jakým způsobem se jejich myšlení odráží ve struktuře a formě e-learningových kurzů aj.
The paper presents the results of a research project focused on university-level teaching with the support of information and communication technologies. The project was undertaken at the Faculty of Arts, Masaryk Univresity, in 2007. The authors have opted for a mixed research design; they used both quantitative and qualitative methods. The quantitative part of the research focuses on didactic equipment of e-courses and kinds of tools of the Moodle system which were used. The e-courses are classified into 3 groups: distance e-courses, blended-learning courses, and courses used as a support to regular classes. The qualitative part of the research seeks answers to questions such as How do teachers think about their use of e-learning?, In which ways is their thinking imprinted in the structure and form of e-learning courses? etc.