1

Title: Slavica litteraria
Rok: 2011
Ročník: 14
Číslo: 1
Název čísla
Hungaroslavica : památce prof. PhDr. Richarda Pražáka, DrSc. (1931–2010)
Rok vydání
2011
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Instrukce pro přispěvatele PDF
Title Document
[Úvodní slovo Markéty Hejkalové] | [5]
Hejkalová, Markéta
PDF
Title Document
Richard Pražák köszöntése | [7]–12
Fried, István
PDF
hidden section Laudatio
Title Document
Laudatio | [13]–17
Fried, István
PDF
Title Document
Pražákovo nebeské lože : zemřel Richard Pražák (7.1.1931–12.9.2010) | [19]–20
Kiss Szemán, Róbert
PDF
Title Document
O jednom typu maďarské jazykové maintenance | [21]–39
Vašek, Antonín
PDF
Title Document
Národnostní mapa slovanského pekla – se zvláštním zřetelem k Maďarům | [41]–56
Kiss Szemán, Róbert
PDF
Title Document
Poznámky k "překladatelským" kuriozitám maďarské poezie 19. století : adaptace a plagiáty básní Sándora Petőfiho | [57]–66
Kolmanová, Simona
PDF
Title Document
Čelakovského překlady a ohlas písní laponských (loparských) | [67]–76
Kovář, Michal
PDF
Title Document
Několik poznámek k Paralelním příběhům Pétera Nádase | [77]–85
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Koncepce střední Evropy v slovansko-maďarských souvislostech | [87]–94
Zelenka, Miloš
PDF
Title Document
Náhled do maďarské literárněvědné rusistiky | [95]–104
Kšicová, Danuše
PDF
Title Document
Denník o živote a smrti Jánosa Esterházyho | [105]–110
Žilka, Tibor
PDF
Title Document
Pál Auer jako následník Huberta Ripky | [111]–119
Goněc, Vladimír
PDF
Title Document
Česko-maďarsko-slovenský trojuholník v 17.–18. storočí | [121]–126
Käfer, István
PDF
Title Document
Spiritus agens středoevropského hnutí Elemér Hantos a jeho publicistika – "Das Schicksaal des kleines Staates" (1939) | [127]–135
Jeřábek, Miroslav
PDF
Title Document
Dobová recepce prvních českých překladů Sándora Máraiho | [137]–146
Pató, Marta
PDF