The Terezín diaries of Egon Redlich from the perspective of writing theory

Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 2, s. 47-55
Rozsah
47-55
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
The texts of Egon Redlich are viewed from the perspective of theory and didactics of text composition, in which autobiographic writing has mainly abreactive functions for the writer. The Terezín diaries (1942–1944) of Egon Redlich (1916–1944) are written in the form of a chronicle for his fiancée or a biography for his new-born son. For their author, the entries had more than just documentary or cathartic purpose. The text's gradually eveloping literary methods (intertextuality, generic variability ranging from chronicle and description to exemplum and anecdote, to humour and irony) is what makes the diaries a literarily valuable message to readers who manage to outlive the absurd war.
Document
Reference:
[1] REDLICH, Egon, 1995. Zítra jedem, synu, pojedeme transportem. Deník Egona Redlicha z Terezína 1. 1. 1942 – 22. 10. 1944. (Brno: Doplněk)

[2] BOČKOVÁ, Hana, 1990. "K problematice deníku jako literárního žánru"; SPFFBU, 38, pp. 37–45

[3] ČÁSLAVOVÁ, Petra, 2012. "Czechoslovak Prisoner Samizdat in 1948–1989"; eSamizdat, 2010–2011, VIII, Padova), pp. 247–49

[4] MACHALA, Lubomír, 2001. Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (Praha: Nakladatelství Brána)

[5] MACHALA, Lubomír, 1996. Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995 (Olomouc: Rubico)

[6] PLOGSTEDT, Sibylle, 2001. Im Netz der Gedichte. Gefangen in Prag nach 1968 (Berlin: Links)

[7] URVÁLKOVÁ, Zuzana, "Pokus o analýzu Třetí (elegie) Jiřího Ortena"; SPFFBU, 45, 1998, Literary-scientific series (D), pp. 51–6

[8] WOLF, Otto, 1997. Deník Otty Wolfa 1942–1945 (Praha: Sefer)