Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie)

Obrázek
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2019
Rozsah
655 stran, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh
ISBN
978-80-210-9353-9 (váz.)
978-80-210-9354-6 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6458143
Poznámka
  • Publikace vznikla v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR "Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi - Pohanska" (kód projektu: GA16-05791S). Její vydání bylo podpořeno Ústavem archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
[Obrazová příloha : plány] | pdf icon
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-13 1 | Úvod | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
14-18 2 | Pohřbívání v sídlištních areálech v období raného středověku | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
19-45 3 | Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
hidden-section Jižní předhradí
Page Chapter number Title
46-53 4 | Jižní předhradí | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
54-108 5 | Hroby z Jižního předhradí | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
109-158 6 | Nálezy hrobového inventáře | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
159-176 7 | Analýza hrobů pomocí formalizovaných metod | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
177-187 8 | Analýzy hrobů pomocí přírodovědných metod | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
188-197 9 | Postavení pohřebních areálů z Jižního předhradí v kontextu sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
198-201 10 | Jižní předhradí hradiska Břeclav – Pohansko v časně středověkém kontextu střední Evropy | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
202-282 11 | Výsledky antropologické analýzy kosterního materiálu z Jižního předhradí | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
283-290 12 | Závěr | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
291-608 13 | Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí, katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť | pdf icon Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
Page Chapter number Title
609-619 14 | Mikroskopická analýza patologicky změněných kostí z Pohanska – Jižního předhradí | pdf icon Nováček, Jan
Page Chapter number Title
620-645 15 | Prameny a použitá literatura | pdf icon
Page Chapter number Title
646 Seznam použitých zkratek | pdf icon
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
647-657 Summary | pdf icon