Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie : (V.-XIX. století)

Název: Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie : (V.-XIX. století)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
148 s.
ISBN
978-80-210-7073-8
978-80-210-7074-5 (online : pdf)
978-80-210-7075-2 (online : ePub)
978-80-210-7076-9 (online : Mobipocket)
Jazyk
česky
italsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1026119
Poznámka
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 4
Šebelová, Zuzana
PDF
hidden-section Základní reálie
Chapter number Title Custom text
Základní reálie | 5–6
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Císař Konstantin Veliký, pozdní Římská říše a křesťanství | 7–8
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Pád Západořímské říše; Odoakar | 9
Šebelová, Zuzana
PDF
hidden-section Ostrogóti
Chapter number Title Custom text
Ostrogóti | 10–11
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Gótská válka, byzantský vliv v Itálii | 12–13
Šebelová, Zuzana
PDF
hidden-section Langobardi
Chapter number Title Custom text
Langobardi | 14–18
Šebelová, Zuzana
PDF
hidden-section Frankové
Chapter number Title Custom text
Frankové | 19–22
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Otonská dynastie, Itálie a Svatá říše římská | 23–26
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Řím a římská církev | 27–29
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Sicílie pod arabskou nadvládou | 30
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Itálie v 11. století, rozvoj feudalismu | 31–32
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Normani v jižní Itálii a na Sicílii | 33–35
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Raný rozkvět námořních republik | 36–37
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Spory mezi církví a říší, boj o investituru | 38–40
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Počátek a rozvoj městských komun | 41–42
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Tažení Fridricha Barbarossy do Itálie | 43–46
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Fridrich II., konflikt mezi říší a církví | 47–50
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Boj mezi aragonskou dynastií a rodem Anjou o Sicílii | 51
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Florencie. Konflikty mezi guelfy a ghibelliny | 52–56
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Avignonské zajetí papežů, Cola di Rienzo, Francesco Petrarca | 57–59
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Přechod od městských komun k signoriím – 14. století | 60–67
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Upevňování a rozvoj regionálních států – 15. století | 68–73
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Italské státy na konci 15. století | 74–76
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Tažení Karla VIII. do Itálie | 77–78
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Boj mezi Francií a Španělskem o ovládnutí Itálie | 79–83
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Mír v Cateau-Cambrésis, situace ve 2. polovině 16. století | 84–86
Šebelová, Zuzana
PDF
hidden-section Itálie v 17. století
Chapter number Title Custom text
Itálie v 17. století | 87–88
Šebelová, Zuzana
PDF
hidden-section Itálie v 18. století
Chapter number Title Custom text
Itálie v 18. století | 89–92
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Itálie v napoleonském období (1796–1814) | 93–95
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Itálie po Vídeňském kongresu | 96
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Italské národní obrození, sjednocení Itálie | 97–101
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Italská kultura – Cultura italiana | 102–111
Šebelová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Chronologický přehled | 112–144
Šebelová, Zuzana
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 145–148
Šebelová, Zuzana
PDF