Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie : (V.-XIX. století)

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
148 s.
ISBN
978-80-210-7073-8
978-80-210-7074-5 (online : pdf)
978-80-210-7075-2 (online : ePub)
978-80-210-7076-9 (online : Mobipocket)
Jazyk
česky
italsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1026119
Poznámka
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
4 Předmluva | pdf icon Šebelová, Zuzana
hidden-section Základní reálie
Page Chapter number Title
5-6 Základní reálie | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
7-8 Císař Konstantin Veliký, pozdní Římská říše a křesťanství | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
9 Pád Západořímské říše; Odoakar | pdf icon Šebelová, Zuzana
hidden-section Ostrogóti
Page Chapter number Title
10-11 Ostrogóti | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
12-13 Gótská válka, byzantský vliv v Itálii | pdf icon Šebelová, Zuzana
hidden-section Langobardi
Page Chapter number Title
14-18 Langobardi | pdf icon Šebelová, Zuzana
hidden-section Frankové
Page Chapter number Title
19-22 Frankové | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
23-26 Otonská dynastie, Itálie a Svatá říše římská | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
27-29 Řím a římská církev | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
30 Sicílie pod arabskou nadvládou | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
31-32 Itálie v 11. století, rozvoj feudalismu | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
33-35 Normani v jižní Itálii a na Sicílii | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
36-37 Raný rozkvět námořních republik | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
38-40 Spory mezi církví a říší, boj o investituru | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
41-42 Počátek a rozvoj městských komun | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
43-46 Tažení Fridricha Barbarossy do Itálie | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
47-50 Fridrich II., konflikt mezi říší a církví | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
51 Boj mezi aragonskou dynastií a rodem Anjou o Sicílii | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
52-56 Florencie. Konflikty mezi guelfy a ghibelliny | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
57-59 Avignonské zajetí papežů, Cola di Rienzo, Francesco Petrarca | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
60-67 Přechod od městských komun k signoriím – 14. století | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
68-73 Upevňování a rozvoj regionálních států – 15. století | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
74-76 Italské státy na konci 15. století | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
77-78 Tažení Karla VIII. do Itálie | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
79-83 Boj mezi Francií a Španělskem o ovládnutí Itálie | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
84-86 Mír v Cateau-Cambrésis, situace ve 2. polovině 16. století | pdf icon Šebelová, Zuzana
hidden-section Itálie v 17. století
Page Chapter number Title
87-88 Itálie v 17. století | pdf icon Šebelová, Zuzana
hidden-section Itálie v 18. století
Page Chapter number Title
89-92 Itálie v 18. století | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
93-95 Itálie v napoleonském období (1796–1814) | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
96 Itálie po Vídeňském kongresu | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
97-101 Italské národní obrození, sjednocení Itálie | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
102-111 Italská kultura – Cultura italiana | pdf icon Šebelová, Zuzana
Page Chapter number Title
112-144 Chronologický přehled | pdf icon Šebelová, Zuzana
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
145-148 Bibliografie | pdf icon Šebelová, Zuzana