Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973

Obrázek
Přispěvatel
Burian, Jaroslav (Editor)
Mikulášek, Miroslav (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1976
Rozsah
293 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 204
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 59320
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
9-11 Úvodem | pdf icon Mikulášek, Miroslav
Page Chapter number Title
13-40 Литература и революция | pdf icon Mikulášek, Miroslav
Page Chapter number Title
41-52 О периодизации истории русской советской литературы | pdf icon Kovalev, Valentin Archipovič
Page Chapter number Title
53-64 Историзм, конфликтность и литература социалистического реализма | pdf icon Burian, Jaroslav
Page Chapter number Title
65-71 Октябрьская революция и некоторые проблемы советской прозы | pdf icon Hrala, Milan
Page Chapter number Title
73-80 Revoluce roku 1905 a vznik socialistického realismu v ruské literatuře | pdf icon Novotný, V.
Page Chapter number Title
[81] [Portrét Majakovského] | pdf icon
Page Chapter number Title
85-100 Поэзия Маяковского и революционный пафос эпохи | pdf icon Novicov, Mihai
Page Chapter number Title
101-114 Маяковский и революция | pdf icon Bočarov, M. D.
Page Chapter number Title
115-120 Стихотворный фельетон Маяковского | pdf icon Jeršov, Leonid Fedorovič
Page Chapter number Title
121-128 Маяковский и его "Хат Хардет Хена" | pdf icon Johnson, C. A.
Page Chapter number Title
129-139 Воспитательные элементы в стихотворениях В. Маяковского для детей | pdf icon Kmita, A.
Page Chapter number Title
141-154 Проблема традиций и новаторства в творчестве В.В. Маяковского | pdf icon Kulinič, Andrej Vasil'jevič
hidden-section Revoluce a poezie
Page Chapter number Title
155-164 Revoluce a poezie | pdf icon Mathauser, Zdeněk
Page Chapter number Title
[165] [Portrét Lunačarského] | pdf icon
Page Chapter number Title
169-174 Путь к театру революции : драматургия А.В. Луначарского | pdf icon Nicolescu, Tatiana
Page Chapter number Title
175-184 Anatolij Vasiljevič Lunačarskij - divadelní kritik | pdf icon Vlašínová, Vlasta
Page Chapter number Title
185-191 Václavek a Lunačarskij : (několik poznámek a srovnání) | pdf icon Suchomel, Milan
Page Chapter number Title
193-196 А.В. Луначарский - полпред революции на литературном фронте : (тезисы доклада) | pdf icon Trifonov, Nikolaj Aleksejevič
Page Chapter number Title
197-208 Луначарский и проблемы социалистического театра | pdf icon Dejč, Aleksandr Iosifovič
Page Chapter number Title
211-224 Kurt Konrad - divadelní kritik | pdf icon Závodský, Artur
Page Chapter number Title
225-235 E.F. Burian a jeho vztah k sovětskému avantgardnímu divadlu | pdf icon Bundálek, Karel
Page Chapter number Title
237-244 Э. Пискатор в советской критике 20-30-х годов | pdf icon Schaumann, Gerhard
Page Chapter number Title
245-250 Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu | pdf icon Kudělka, Viktor
Page Chapter number Title
251-261 Satirik Jiří Haussmann a revoluce | pdf icon Pešta, Pavel
Page Chapter number Title
263-270 Русская романтическая поэма и революционное движение | pdf icon Kšicová, Danuše
Page Chapter number Title
271-274 "Literatura a revoluce" v polské literární vědě | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
Page Chapter number Title
275-280 Sándor Petőfi a ruská, ukrajinská i sovětská literatura | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
281-288 Sympozium "Literatura, umění a revoluce" | pdf icon Jelínková, Jana
Page Chapter number Title
289-293 Z historie i současnosti katedry ruské a sovětské literatury a slovanských literatur | pdf icon Burian, Jaroslav; Mikulášek, Miroslav