Сравнительный синтаксис славянских литературных языков : исходные структуры простого предложения

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
c1990
Rozsah
149 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 289
ISBN
8021002042
Jazyk
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 106850
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Предисловие
Page Chapter number Title
5 Предисловие | pdf icon Mrázek, Roman
Общая часть
Page Chapter number Title
7-11 I. | Предмет, цель и общая методология труда | pdf icon Mrázek, Roman
11-16 II. | Имеющиеся синтетические труды по сравнительному славянскому синтаксису | pdf icon Mrázek, Roman
16-24 III. | Трактовка материала в предлагаемой книге - принципы деривационного синтаксиса | pdf icon Mrázek, Roman
24-28 IV. | Общий синтаксический профиль славянского предложения | pdf icon Mrázek, Roman
28-36 V. | Внутриславянская дифференциальная характеристика | pdf icon Mrázek, Roman
Специальная часть
Page Chapter number Title
37-39 I. | Классификация простого предложения славянских языков | pdf icon Mrázek, Roman
39-85 II. | Предложения подлежащные - классы предицируемых признаков | pdf icon Mrázek, Roman
85-115 III. | Предложения бесподлежащные | pdf icon Mrázek, Roman
hidden-section Тексты
Page Chapter number Title
117-119 Тексты | pdf icon Mrázek, Roman
hidden-section Литература
Page Chapter number Title
121-137 Литература | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
139-141 Srovnávací skladba slovanských spisovných jazyků. I, Výchozí struktury jednoduché věty : souhrn | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
143-145 Comparative syntax of Slavonic standard languages. I, Basic structures of a simple sentence : summary | pdf icon Mrázek, Roman