Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti

Název: Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
168 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 397
ISBN
9788021055308
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 689634
Anotace
  • Předmětem knihy jsou tři významní francouzští myslitelé 18. a 19. století: Ch.-L. Montesquieu, Voltaire a E. Durkheim. Jejich výběr znamená pokračování zájmu autorky o francouzskou historiografickou školu – Annales. Ta se místy odvolávala na Voltaira a Durkheima, jako na ty, kdo se zabývali dějinami v jejich širším sociálně kulturním smyslu. Montesquieu sice není chápán jako předchůdce školy Annales, avšak číst Voltaira bez jeho velkého současníka není vhodné. Kromě toho i na Montesquieua se můžeme dívat jako na sociálně politického myslitele, který podle některých patří k předchůdcům sociologie a který v analýze společnosti upozorňoval na prvky, jež byly spíše hlubším podkladem historických událostí. Nepominutelná je jeho zásluha o zavedení pojmu objektivního zákona do společnosti a jejich dějin, která jej vzdáleně spojuje s Durkheimem.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Monstesquieu : mezi objektivními a právními zákony | 8–51
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Voltaire : pohyb nebo neměnnost? | 52–110
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Durkheim : společnost, věda, náboženství | 111–156
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam citované literatury | 157
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Charles Louis Montesquieu : between objective and legal laws ; Voltaire : movement or permanency? ; Emile Durkheim : society, science, religion | 158–162
Holzbachová, Ivana
PDF
Chapter number Title Custom text
Charles Louis Montesquieu : entre les lois objectives et juridiques ; Voltaire : le mouvement ou l'immuabilité? ; Emile Durkheim : société, science, religion | 163–168
Holzbachová, Ivana
PDF