Modernita v otaznících : tekutá modernita v textech Jeana Rouauda a Françoise Bona

Název: Modernita v otaznících : tekutá modernita v textech Jeana Rouauda a Françoise Bona
Variantní název:
  • Modernity in questions : the liquid modernity in the texts by Jean Rouaud and François Bon
Autor: Dytrt, Petr
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Host
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
175 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 416
ISBN
978-80-7491-058-6 (Host)
978-80-210-4828-7 (Masarykova univerzita. Brno)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 992693
Anotace
  • Text se zabývá prózou dvou současných francouzských autorů. V jejich dílech je zajímavým způsobem zpracován pohled na společensko-ekonomické změny, kterými prošla Francie během dvacátého století. U Jeana Rouauda je to zejména první polovina dvacátého století a její válečná traumata, ale i přerod Francie z rurální země tradice v moderní industriální společnost. U Françoise Bona je zase hlavní pozornost soustředěna na přechod od industriální společnosti k postindustriální. Metodologicky je text uchopen pomocí postulátů francouzského filozofa postmoderny Jeana-Françoise Lyotarda a pozorování britského sociologa Zygmunta Baumana, z jehož prací vzešel pojem tekutá modernita. Základní problematikou předkládaného textu je tedy způsob, jakým současná literatura obráží tyto paradigmatické změny typické pro druhou polovinu dvacátého století tradičně označovanou pojmem postmodernita.
  • The text focuses on two contemporary French prose writers: Jean Rouaud and François Bon. Their works deal with socio-economic changes undergone by France during the twentieth century, in a remarkable way. Jean Rouaud concentrates on the first half of the 20th century and post-war traumas, as well as transformation of France as a rural country of traditions into a modern industrial society, whereas François Bon focuses mainly on the transition from an industrial society into a post-industrial one. The text is methodologically anchored in the postulates of a French philosopher of postmodernism Jean-François Lyotard and in observations of a British sociologist Zygmunt Bauman whose works gave birth to the concept of the so-called liquid modernity. The key topic of the present text is therefore the way in which contemporary literature reflects paradigmatic changes characteristic of the second half of the 20th century commonly labelled as postmodernism.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Host
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 7–9
Dytrt, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Současný autor a moderní doba | 10–26
Dytrt, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Současný francouzský román | 27–45
Dytrt, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Jean Rouaud: archeolog moderního světa | 46–87
Dytrt, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
François Bon: antropologie postmoderního světa | 88–154
Dytrt, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Závěr: Když tuhé se stává tekutým... | 155–159
Dytrt, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Summary : Modernity in questions. The liquid modernity in the texts by Jean Rouaud and François Bon | 161
Dytrt, Petr
PDF
hidden-section Soupis literatury
Chapter number Title Custom text
Soupis literatury | 163–169
Dytrt, Petr
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 170–173
Dytrt, Petr
PDF