Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

Název: Vznik a vývoj satiry v římské literatuře
Variantní název:
  • The genesis and the development of satire in Latin literature
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
152 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 473
ISBN
978-80-210-8805-4
978-80-210-8806-1 (online : pdf)
Jazyk
česky
latinsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6410720
Anotace
  • Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jejím zkoumání opětovně naráží. Na základě analýzy a srovnání děl kanonických autorů římské satiry (Lucilia, Horatia, Persia a Iuvenala) určuje, jaké rysy má dílo mít, aby bylo možné označit ho za satiru. Zmiňuje také antické literární formy, které jsou dávány do souvislosti se satirou.
  • This publication deals with satire as a fully-fledged genre of Latin literature. Satire is defined according to the diachronic development of the genre, the genre is put into the context and its peculiarities and problems that frequently occur during the research of satire are presented. Based on the analysis and comparison of the works written by the canonical writers of Roman satire (Lucilius, Horace, Persius and Juvenal), there are determined the features which the work has to contain to be considered satire. The literary forms of the precedent period which are put into context with satire are also mentioned.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Mariana Poláková
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–12
Poláková, Mariana
PDF
hidden-section Žánr
Chapter number Title Custom text
1 | Žánr | 13–15
Poláková, Mariana
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Satira: Terminologická specifikace | 16–38
Poláková, Mariana
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Předchůdci žánru římské satiry | 39–61
Poláková, Mariana
PDF
hidden-section Vznik žánru
Chapter number Title Custom text
4 | Vznik žánru | 62–82
Poláková, Mariana
PDF
hidden-section Římská satira
Chapter number Title Custom text
5 | Římská satira | 83–128
Poláková, Mariana
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 129–131
Poláková, Mariana
PDF
Chapter number Title Custom text
The genesis and the development of satire in Latin literature : summary | 132–137
Poláková, Mariana
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek citovaných autorů a děl | 138–141
Poláková, Mariana
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 142–152
Poláková, Mariana
PDF