Břeclav-Pohansko. V, Sídlištní aglomerace v Lesní školce : digitální katalog archeologických pramenů

Název: Břeclav-Pohansko. V, Sídlištní aglomerace v Lesní školce : digitální katalog archeologických pramenů
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2002
Rozsah
101 s. + 1 CD-ROM
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 340
  • Paginae historiae mediaevalis. Series V, Archaeologica = Stránky středověké historie. Series V, Archaeologica; 1
ISBN
8021028203
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 11110
Anotace
  • Archeologický průzkum probíhal v letech 1961-1990 a přinesl významný soubor informací o ekonomicko-sociální struktuře raně středověkého centra Pohansko v rámci Moravy 9. století. Jeho obyvatelé zabezpečovali službu a specializovanou výrobu pro vyšší společenskou vrstvu tamější společnosti. Jako příloha na CD plně digitální katalog archeologických pramenů z výzkumů.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 8–9
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Historie archeologického výzkumu, jeho poloha a metoda | 10–11
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Historie projektu POHAN (M. Kučera - J. Macháček) | 12–14
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Datový model
Chapter number Title Custom text
Datový model | 15–78
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Technologie GAP (Aleš Dvořák) | 79–82
Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Manuál digitálního katalogu archeologických pramenů | 83–89
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 90–91
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Zkratky
Chapter number Title Custom text
Zkratky | 92
Macháček, Jiří
PDF
hidden-section Zusammenfassung
Chapter number Title Custom text
Zusammenfassung | 93–101
Macháček, Jiří
PDF