Podmět v moderní japonštině

Název: Podmět v moderní japonštině
Variantní název:
  • Subject in modern Japanese
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
282 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 466
ISBN
978-80-210-8671-5
978-80-210-8672-2 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6402073
Anotace
  • Publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím k typologickému využití podmětu v moderní jazykovědě. Výklad je přitom zasazen do širšího kontextu japonských lingvistických teorií, jež se k podmětu vztahují. Mimo jiné nastiňuje vývoj pojetí kategorie PODMĚT v západní teoretické lingvistice i dynamiku snah o vnesení této kategorie do popisu struktury japonského jazyka.
  • The aim of this study is to introduce a theory of linguistic description of certain constructions within the grammatical system of modern Japanese. We focus on the constructions of noun phrase with postpositional morphemes ga and wa while evaluating their characteristics with respect to the linguistic category of SUBJECT. Our analysis assumes the position of functional and cognitive linguistics, considering also typological applications of SUBJECT in modern linguistics. The study is situated in a broader context of Japanese linguistic theories dealing with subject, but it also outlines the evolution of SUBJECT as a general linguistic category, including the dynamics of attempts to integrate it into the description of the Japanese language.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Jiří Matela
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 9–10
Matela, Jiří
PDF
hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
1 | Úvodem | 13–17
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Podmět v historické perspektivě | 18–34
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Přístupy k podmětu v japonském lingvistickém prostředí | 35–80
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Nástin pojetí jazyka a základních lingvistických kategorií | 81–103
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Konstrukce s partikulí ga | 104–171
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Konstrukce s partikulí wa | 172–227
Matela, Jiří
PDF
hidden-section Závěrem
Chapter number Title Custom text
7 | Závěrem | 228–233
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Poznámky k jednotlivým kapitolám | 234–252
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Subject in modern Japanese : summary | 253–254
Matela, Jiří
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 255–266
Matela, Jiří
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 267–269
Matela, Jiří
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Věcný rejstřík | 270–278
Matela, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam příkladů z korpusu BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese) | 279–282
Matela, Jiří
PDF