1

Title: Pro-Fil
Rok: 2009
Ročník: 10
Číslo: 1
Rok vydání
2009
ISSN
1212-9097
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [1]
Brázda, Radim
PDF
Statě
Title Document
Kapitoly k historiografii vědy - rozhovor s Danielem Špeldou | [2]–9
Špelda, Daniel; Brázda, Radim
PDF
Odpověď Marku Pichovi | [10]–15
Bělohrad, Radim
PDF
Důkazní břemeno, princip důvěřivosti a povinnosti filosofů | [16]–21
Jastrzembská, Zdeňka
PDF
Trojí vědění fikce | [22]–27
Šalomová, Jaroslava
PDF
Recenze
Title Document
[Šíp, Radim. Richard Rorty: pragmatismus mezi jazykem a zkušeností] | [28]–39
Madzia, Roman
PDF
[Warren, Mary Anne. Moral status: obligations to persons and other living things] | [40]–44
Bělohrad, Radim
PDF
[Foucault, Michel. Slova a věci] | [45]–48
Bělohrad, Radim
PDF
[Wollner, Ulrich, ed. Problém epistémé v antike: (vzťah medzi theóretiké, praktiké a poietiké)] | [49]–51
Vojta, Jakub
PDF