Pro-Fil 2019, roč. 20, č. 2

Obrázek
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
1212-9097 (online)
Ústav FF MU
Obor
Úvod – Editorial
Page Title
1 Editorial Bělohrad, Radim | pdficon
Statě – Articles
Page Title
2-14 Leśniewského pojetí jmen jako třídových jmen Rybaříková, Zuzana | pdficon
15-29 "Komentář" Anselma z Canterbury k Aristotelovým kategoriím Otisk, Marek | pdficon
30-41 Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize Lochmanová, Kateřina | pdficon
42-57 Prirodzenosť, vôľa a cnosť : antinaturalistické črty etiky Jána Dunsa Scota Chabada, Michal | pdficon
Kritické statě, recenze – Reviews
Page Title
58-71 Alexander Koyré, fifty years after his death – regarding four recent publications Stoffel, Jean-François | pdficon
72-74 [Matějčková, Tereza. Hegelova fenomenologie světa] Korda, Tomáš | pdficon