Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1975
Rozsah
520 s., [28] s. obr. příl. : 7 l. obr. příl.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 208
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 11109
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Fototabulky
Page Chapter number Title
Fototabulky | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-13 Úvod | pdf icon Dostál, Bořivoj
Page Chapter number Title
15-22 I. | Poloha naleziště, historie výzkumu, metoda a stav zpracování | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Opevnění a ohrady
Page Chapter number Title
23-38 II. | Opevnění a ohrady | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Sídlištní objekty
Page Chapter number Title
39-99 III. | Sídlištní objekty | pdf icon Dostál, Bořivoj
Page Chapter number Title
101-115 IV. | Sakrální stavby a hroby | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Kulturní vrstva
Page Chapter number Title
117-123 V. | Kulturní vrstva | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Keramika
Page Chapter number Title
125-182 VI. | Keramika | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Ostatní nálezy
Page Chapter number Title
183-238 VII. | Ostatní nálezy | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Závěrečné úvahy
Page Chapter number Title
239-262 VIII. | Závěrečné úvahy | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Archeologické prameny
Page Chapter number Title
263-341 IX. | Archeologické prameny | pdf icon Dostál, Bořivoj
Page Chapter number Title
343-360 Бржецлав-Поганско IV., Усадьба Великоморавско Вельможи : резюме | pdf icon Dostál, Bořivoj
Page Chapter number Title
361-379 Břeclav-Pohansko IV., Großmährischer Herrenhof : Zusammenfassung | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Seznam literatury
Page Chapter number Title
381-394 Seznam literatury | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Zkratky časopisů
Page Chapter number Title
395 Zkratky časopisů | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Ostatní zkratky
Page Chapter number Title
396 Ostatní zkratky | pdf icon Dostál, Bořivoj
Page Chapter number Title
397-405 Seznam inventárních čísel vyobrazených nálezů | pdf icon Dostál, Bořivoj
hidden-section Tabulky
Page Chapter number Title
407-520 Tabulky | pdf icon Dostál, Bořivoj