From rhetoric to aesthetics: wit and esprit in the English and French theoretical writings of the late seventeenth and early eighteenth centuries

Název: From rhetoric to aesthetics: wit and esprit in the English and French theoretical writings of the late seventeenth and early eighteenth centuries
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
152 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 421
ISBN
978-80-210-6662-5
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 990426
Anotace
  • This study is concerned with the term wit and its use in contemporary and early modern literary and aesthetic theories. More specifically, it deals with the literary and aesthetic implications of wit and its French equivalent esprit as they were theorized in critical writings of several authors of the early modern England and France – Dominique Bouhours, Chevalier de Méré, Nicolas Boileau-Déspreaux, John Dryden, Alexander Pope and Joseph Addison. The objective of the study is to re-assess the English concept of wit, nowadays regarded as an out-dated device of past poetic systems, and to present it as vital and useful part of the contemporary discourse. The second goal is to provide comparative reading of early modern English and French theoretical texts dealing with wit and esprit, respectively. Presenting ideas on wit as employed in the theoretical writings in the light of its French equivalent, the study aims to demonstrate a gradual development of the terms from rhetoric to aesthetic.
  • Práce se zabývá především anglickým termínem wit v jeho moderním i historickém kontextu. Dále se zabývá literárními a estetickými důsledky pojmů wit a esprit a jejich použitím v teoretických spisech několika kritiků v období raně moderní Anglie a Francie. Práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je přehodnocení anglického pojmu wit, který je dnes považován za poněkud zastaralý výrazový prostředek historických poetických systémů a prezentovat jej jako životaschopnou a užitečnou součást současného uměleckého diskurzu. Druhým cílem této práce je poskytnout srovnávací výklad raně moderních anglických a francouzských teoretických textů zabývající se termíny wit a esprit.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Klára Bicanová
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section [Dedication]
Chapter number Title Custom text
[Dedication] | [7]
Bicanová, Klára
PDF
hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
Introduction | 9–18
Bicanová, Klára
PDF
1 The theoretical and historical prolegomena
Chapter number Title Custom text
1.1 | Wit theorized: summary of twentieth-century approaches | 19–31
Bicanová, Klára
PDF
1.2 | Wit as aesthetic concept | 31–44
Bicanová, Klára
PDF
1.3 | The culture of the late seventeenth century: political, philosophical and literary-historical setting | 44–54
Bicanová, Klára
PDF
2 Official and alternative classical aesthetics
Chapter number Title Custom text
2 | Official and alternative classical aesthetics: Bouhours, Méré, and Boileau : [introduction] | 55–56
Bicanová, Klára
PDF
2.1 | Dominique Bouhours and poetic ideologies of the bel esprit | 56–68
Bicanová, Klára
PDF
2.2 | Chevalier de Méré: esprit as light of nature | 69–75
Bicanová, Klára
PDF
2.3 | Nicolas Boileau-Déspreaux and the ideal of neoclassical esprit | 75–85
Bicanová, Klára
PDF
3 True and false wit: Dryden, Pope, and Addison
Chapter number Title Custom text
3 | True and false wit: Dryden, Pope, and Addison : [introduction] | 87–88
Bicanová, Klára
PDF
3.1 | John Dryden and vagaries of restoration wit | 88–97
Bicanová, Klára
PDF
3.2 | Alexander Pope and wit as meta-criticism | 98–109
Bicanová, Klára
PDF
3.3 | Joseph Addison and the aesthetics of neoclassical wit | 109–118
Bicanová, Klára
PDF
3.4 | Wit and esprit: points of accord and dissonance | 118–127
Bicanová, Klára
PDF
hidden-section Conclusion
Chapter number Title Custom text
Conclusion | 129–132
Bicanová, Klára
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 133–141
Bicanová, Klára
PDF
hidden-section Endnotes
Chapter number Title Custom text
Endnotes | 143–150
Bicanová, Klára
PDF
hidden-section Index
Chapter number Title Custom text
Index | 151–152
Bicanová, Klára
PDF