Pojmy estetiky : analytický přístup

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2010
Rozsah
158 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 393
ISBN
9788021053076
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 681303
Anotace
  • Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.
  • The text introduces some concepts which are related, in a way, to the conception of Aesthetics as the theory of art criticism. Through a publicly accessible form of writing, namely argumentation, the text can be catergorized as part of the wide stream of analytical Aesthetics. The writing method has two aspects: an explication of facts on the one hand, an analysis on the other. Many structured considerations appear as the text moves along, and that is why the whole is opened with a short explanation of the concept of argument.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7 Úvod | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Argument
Page Chapter number Title
8-18 Argument | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Umělecká kritika
Page Chapter number Title
19-38 Umělecká kritika | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Ontologie
Page Chapter number Title
39-45 Ontologie | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Krása
Page Chapter number Title
46-54 Krása | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Definice krásy
Page Chapter number Title
55-63 Definice krásy | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Explikace krásy
Page Chapter number Title
64-68 Explikace krásy | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Estetický postoj
Page Chapter number Title
69-70 Estetický postoj | pdf icon Niederle, Rostislav
Page Chapter number Title
71-79 Vnitřní hodnota, kontext, supervenience | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Reprezentace
Page Chapter number Title
80-97 Reprezentace | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Konceptuální umění
Page Chapter number Title
98-110 Konceptuální umění | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Morálka a umění
Page Chapter number Title
111-122 Morálka a umění | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Formalismus
Page Chapter number Title
123-127 Formalismus | pdf icon Niederle, Rostislav
hidden-section Kognitivismus
Page Chapter number Title
128-136 Kognitivismus | pdf icon Niederle, Rostislav
Page Chapter number Title
137-153 Dodatek : David Hume: O měřítku vkusu | pdf icon Hume, David
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
154-156 Literatura | pdf icon Niederle, Rostislav
Page Chapter number Title
157-158 Věcný a jmenný rejstřík | pdf icon Niederle, Rostislav