Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách

Obrázek
Variantní název
Information safety of primary school pupils : lessons in libraries
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2019
Rozsah
261 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 489
ISBN
978-80-210-9270-9
978-80-210-9271-6 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6443140
Anotace
  • Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky. Monografie, kterou předkládáme čtenáři, představuje odborné vymezení obsahu a způsobu vzdělávání žáků základních škol, a nejen jich, v informační bezpečnosti včetně zdůvodnění jeho potřebnosti. Na teoretická východiska navazuje popis jejich praktického uchopení v podobě lekcí pro každý ročník základní školy. Koncepce výuky informační bezpečnosti byla formována pomocí akčního výzkumu, který během šesti let realizovala autorka ve spolupráci s různými školami a knihovnami.
  • Safe behaviour, complemented by technical and legal tools, is the basis for protection against information attacks that we are constantly experiencing in the current information society. Safety on the Internet and with non-electronic information is part of primary education. Libraries and other institutions can support schools in work with information and by lessons for pupils. This publication first presents in what topics, why and how not only primary school pupils should be educated in information safety. Practical processing of the theoretical background is described in the conception of lessons for each grade of primary school. It has been formed through action research, which the author has carried out over six years in collaboration with various schools and libraries.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
9-10 Předmluva | pdf icon Kovářová, Pavla
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-12 Úvod | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
13-50 1 | Informační bezpečnost a digitální stopy | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
51-92 2 | Knihovny jako součást vzdělávacího systému ČR | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
93-193 3 | Koncepce vzdělávání v informační bezpečnosti pro žáky základních škol | pdf icon Kovářová, Pavla
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
194-197 Závěr | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
198-199 Information safety of primary school pupils lessons in libraries : summary | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
200-218 Seznam použité literatury | pdf icon Kovářová, Pavla
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
219-220 Seznam zkratek | pdf icon Kovářová, Pavla
hidden-section Seznam obrázků
Page Chapter number Title
221 Seznam obrázků | pdf icon Kovářová, Pavla
hidden-section Seznam tabulek
Page Chapter number Title
222 Seznam tabulek | pdf icon Kovářová, Pavla
hidden-section Seznam grafů
Page Chapter number Title
223 Seznam grafů | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
224-239 Příloha 1 | Použité výzkumné nástroje | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
240-255 Příloha 2 | Ukázky materiálů v navržené koncepci | pdf icon Kovářová, Pavla
Page Chapter number Title
256-261 Příloha 3 | Obsahové vazby témat v koncepci | pdf icon Kovářová, Pavla