Studia paedagogica 2010, roč. 15, č. 2

Obrázek
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
Page Title
[5]-8 Podle pravidel i vlastního rozumu : editorial Pol, Milan | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-26 Lokálnost a globálnost - nové požadavky na efektivitu a zdokonalování práce školy Townsend, Tony | pdficon
[27]-42 Postoje české společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase Straková, Jana | pdficon
[43]-60 Učitelé a faktor času : o proměnách pracovního sebepojetí Lazarová, Bohumíra; Jůva, Vladimír | pdficon
[61]-86 Zamlčené hodnocení : zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy Šeďová, Klára; Švaříček, Roman | pdficon
[87]-104 Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze Hlaďo, Petr | pdficon
[105]-125 Ideální a reálná odpovědnost z pohledu zástupců ředitelů škol Walker, Allan; Kwan, Paula | pdficon
Studentské práce – Student's works
Page Title
[127]-140 Bariéry a motivace ve vzdělávacích drahách lidí perzekvovaných totalitním režimem v letech 1948 až 1989 Wohlgemuthová, Hana | pdficon
[141]-151 Pojetí moci v žákovských vyprávěních Makovská, Zuzana | pdficon
[153]-172 Dospělí na okraji informační společnosti : specifika překonávání digitální propasti Zukalová, Hana | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[173]-179 Neuvědomované obsahy her Švaříček, Roman | pdficon
[181]-185 Potřebná kniha o subkulturách mládeže Mareš, Miroslav | pdficon
[187]-192 E-learning – součást našeho života? Šimáně, Michal | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[193]-194 Strategie Age managementu v České republice Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka | pdficon
Page Title
[195] Předplatné časopisu Studia paedagogica na rok 2011 | pdficon
Page Title
196-198 Poděkování recenzentům | pdficon