Karel Čapek a Brno

Název: Karel Čapek a Brno
Variantní název
Karel Čapek and Brno
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 7-22
Rozsah
7-22
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
The paper deals with Karel Čapek's student years in Brno (1905–1907) as well as with his summer stays in Bílovice nad Svitavou and his contacts with Brno in the interbellum period (especially his visits to theatre productions and the editorial office of Lidové noviny). Čapek's first poems and articles with the topic of Brno, printed in the 1920s and 1930s mainly in Lidové noviny, are also analysed. Finally, the paper examines Čapek' relations with authors associated with Brno, such as S. K. Neumann, Arne Novák, Jiří Mahen, Leoš Janáček and Petr Bezruč.
Reference
[1] ALMANACH. 2014. Almanach na rok 1914 (Praha: Filip Tomáš – Akropolis)

[2] ČAPEK, Karel. 1970. Ratolest a vavřín. Ed. Miroslav Halík (Praha: Melantrich)

[3] ČAPEK, Karel. 1975. Drobty pod stolem doby. Ed. Miroslav Halík (Praha: Československý spisovatel)

[4] ČAPEK, Karel. 1980. Dopisy ze zásuvky. Ed. Jiří Opelík (Praha: Melantrich)

[5] ČAPEK, Karel. 1984. O umění a kultuře I. Eds. Emanuel Macek, Miloš Pohorský a Zina Trochová (Praha: Československý spisovatel)

[6] ČAPEK, Karel. 1985. O umění a kultuře II. Eds. Emanuel Macek, Miloš Pohorský a Zina Trochová (Praha: Československý spisovatel)

[7] ČAPEK, Karel. 1986. O umění a kultuře III. Eds. Emanuel Macek, Miloš Pohorský a Zina Trochová (Praha: Československý spisovatel)

[8] ČAPEK, Karel. 1988. Od člověka k člověku I. Eds. Milada Chlíbcová, Emanuel Macek a Miloš Pohorský (Praha: Československý spisovatel)

[9] ČAPEK, Karel. 1990. Hovory s T. G. Masarykem. Eds. Miloš Pohorský a Eva Vašíčková (Praha: Československý spisovatel)

[10] ČAPEK, Karel. 1991a. Od člověka k člověku II. Eds. Milada Chlíbcová, Emanuel Macek a Miloš Pohorský (Praha: Československý spisovatel)

[11] ČAPEK, Karel. 1991b. Od člověka k člověku III. Eds. Milada Chlíbcová, Emanuel Macek a Miloš Pohorský (Praha: Československý spisovatel)

[12] ČAPEK, Karel. 1993a. Básnické počátky – překlady. Eds. Emanuel Macek a Miloš Pohorský (Praha: Český spisovatel)

[13] ČAPEK, Karel. 1993b. Korespondence I. Ed. Marta Dandová (Praha: Český spisovatel)

[14] ČAPEK, Karel. 1993c. Korespondence II. Ed. Marta Dandová (Praha: Český spisovatel)

[15] ČAPEK, Karel. 2000. Přijatá korespondence. Eds. Marta Dandová a Milada Chlíbcová (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[16] ANTOŠOVÁ, Pavla – ČUPROVÁ, Ludmila – HAVRÁNKOVÁ, Zdenka (eds.). 1940. Soupis vědecké a kritické činnosti Arne Nováka (Praha: Pražský lingvistický kroužek)

[17] ČAPKOVÁ, Helena. 1986. Moji milí bratři. Ed. Eduard Martin (Praha: Československý spisovatel)

[18] DYK, Viktor – NEUMANN, Stanislav Kostka – ČAPKOVÉ, Josef a Karel. 1962. Korespondence z let 1905–1918. Eds. Milan Blahynka, Stanislava Jarošová a František Všetička (Praha: Nakladatelství ČSAV)

[19] GILK, Erik (ed.). 2016. Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou (Praha: Filip Tomáš – Akropolis)

[20] HALÍK, Miroslav. 1960. "Karel Čapek a Brno", Brněnský kulturní zpravodaj, roč. 4, č. 7, s. 36–38

[21] HALÍK, Miroslav. 1983. Karel Čapek. Život a dílo v datech (Praha: Academia)

[22] HEK, Jiří – VLAŠÍN, Štěpán. 1964. Adresát Jiří Mahen (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění)

[23] HOŘEC, Jaromír (ed.). 1990. Proč nejsem komunistou (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[24] JEŘÁBEK, Čestmír. 1961. V paměti a v srdci (Brno: Krajské nakladatelství)

[25] KOŽELUHOVÁ, Helena. 1995. Čapci očima rodiny. Ed. Jaromír Slomek (Praha: Nakladatelství B. Just)

[26] MAHEN, Jiří. 1921. Kozí bobky z Parnasu (Brno: S. Kočí)

[27] MĚDÍLEK, Boris a kolektiv. 1990. Bibliografie Karla Čapka (Praha: Academia)

[28] NEUMANNOVÁ, Božena. 1998. Byla jsem ženou slavného muže (Brno: Host)

[29] PROCHÁZKA, Miroslav. 1988. Výletní Bílovice nad Svitavou (Bílovice nad Svitavou: Místní národní výbor)

[30] PROCHÁZKOVÁ-KASTNEROVÁ, Marta. 2019. S odvahou k pravdě. Život političky Heleny Koželuhové, neteře bratří Čapků (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů)

[31] SAK, Robert. 2003. Salon dvou století (Praha – Litomyšl: Paseka)