Tvořivý popis

Název: Tvořivý popis
Variantní název:
  • Creative description
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 18-24
Rozsah
18-24
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper inquires into the modes of explication and practise of description at schools, appreciating the particular methods of stylistic practise suggested by Zdeněk Kožmín in Tvořivý sloh (Creative stylistics, 1995).
Reference
[1] BÍLEK, Petr A., 2003. Hledání jazyka interpretace (Brno: Host)

[2] FEDROVÁ, Stanislava – JEDLIČKOVÁ, Alice, 2016. Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce (Praha: Akropolis)

[3] FORMÁNKOVÁ, Věra, 1970. "Útvary na základě postupu popisného", in Věra Formánková – Alois Jedlička – Miloslava Rejmánková, Základy české stylistiky. Učebnice pro studium učitelství pro základní devítileté školy na pedagogických fakultách (Praha: SPN), s. 159–172

[4] HONSOVÁ, Milena et al., 2013. Hravá čeština. Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Praha: Taktik International)

[5] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995. Tvořivý sloh. Malé traktáty a malé scénáře (Praha: Victoria Publishing)

[6] KVAČKOVÁ, Jaromíra et al., 2013. Český jazyk pro 7. ročník. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (Brno: Nová škola, s. r. o.)

[7] KRAUSOVÁ, Zdeňka et al., 2009. Český jazyk 9. Učebnice pro 9. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia (Plzeň: Fraus)

[8] KRČMOVÁ, Marie, 1997. "Stylistické aspekty výstavby textu", in Marie Čechová et al. Stylistika současné češtiny (Praha: ISV), s. 64–80

[9] KRČMOVÁ, Marie, 2008. "Stylistické aspekty výstavby textu", in Marie Čechová et al. Současná stylistika (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 106–130

[10] WOLF, Werner, 2013 [2007]. Popis jako transmediální modus reprezentace, přel. Olga Richterová (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)