Studia paedagogica 2014, roč. 19, č. 1

Obrázek
Rok
2014
Rok vydání
2014
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Page Title
[5]-7 Editorial Sedláček, Martin; Šeďová, Klára | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-42 (Re)konstruování školního vědeckého slovníku Šalamounová, Zuzana | pdficon
[43]-63 Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia Vala, Jaroslav; Chráska, Miroslav | pdficon
[65]-81 Doma, nebo ve škole? Kostelecká, Yvona | pdficon
[83]-102 Rodičovské schůzky vedené žáky Pihlgren, Ann | pdficon
[103]-124 Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
[125]-135 Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem Korthagen, Fred; Šalamounová, Zuzana; Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Students' works
Page Title
[137]-147 Zaostřeno na šprty Teplá, Michaela | pdficon
[149]-159 Školní hodnocení očima matek žáků druhého stupně základní školy Pavelková, Michaela | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[161]-165 O krizi (teorie) kurikula a cestě jak z ní ven Knecht, Petr | pdficon
Page Title
167-169 Výzva pro autory : časopis Studia paedagogica, ročník 20, číslo 2, rok 2015 : Téma: Akce! | pdficon
Page Title
171-175 Poděkování recenzentům za rok 2013 | pdficon