E30

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická
Rok: 1985
Ročník: 34
Číslo: E30
Rok vydání
1985
hidden section Tabulky
Title Document
Tabulky | I–XXII
PDF
Články
Title Document
Společný hrob tří jedinců s vypíchanou keramikou z Těšetic, okr. Znojmo | 7–22
Kazdová, Eliška; Lorencová, Anna
PDF
Astronomická orientace rondelu z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo | 23–39
Weber, Zdeněk
PDF
Neolitická sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Divák, okr. Břeclav | 41–72
Koštuřík, Pavel; Unger, Josef
PDF
Lengyelské opevnění v Topolu a poznámky k mladoneolitickým kruhovým areálům | 73–80
Vávra, Miloš
PDF
Keramika jiříkovického typu zdobená vodorovným žlábkováním | 81–103
Pernička, Radko Martin
PDF
K sociální charakteristice jižního předhradí Pohanská | 105–112
Vignatiová, Jana
PDF
Věcné ideogramy v mykénském lineárním písmě B | 113–124
Bartoněk, Antonín
PDF
Prozimetrické pasáže v starořeckých románech | 125–132
Bartoňková, Dagmar
PDF
Augustinus Olomucensis Tractatus de secta Valdensium | 133–147
Nechutová, Jana; Rösslerová, Magda
PDF
Valencia latinských slovies s datívnou rekciou | 149–160
Marečková-Štolcová, Elena
PDF
Miscellanea archaelogica
Title Document
Nové výšinné sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Sedlece, okr. Třebíč | 161–162
Koštuřík, Pavel
PDF
Dvě plechové bronzové nádobky z Moravy | 162–167
Podborský, Vladimír
PDF
Nález spony z doby římské u jeskyně Kůlna, okr. Blansko | 167–169
Pernička, Radko Martin
PDF
Pětašedesátiny Karla Valocha | 170
Podborský, Vladimír
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Stideníková, Etela; Paulík, Jozef. Osada z doby bronzovej v Pobedime] | 171–172
Podborský, Vladimír
PDF
Tři příspěvky ke studiu civilizace popelnicových polí | 172–175
Podborský, Vladimír
PDF
[Pamętnik Muzeum Miedzi I] | 175–176
Podborský, Vladimír
PDF
[Jansová, Libuše. O počátcích latinské fortifikace v Čechách] | 176–177
Droberjar, Eduard
PDF
[Grabarczyk, Tadeusz. Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim] | 177–178
Droberjar, Eduard
PDF
[Sedov, V.V. Vostočnyje slavjaně [i.e. slavjane] v VI-XIII vv.] | 178–182
Dostál, Bořivoj
PDF
[Herrmann, Joachim et al. Wikinger und Slawen: zur Frühgeschichte der Ostseevölker] | 182–185
Košnar, Lubomír
PDF
[Polybios. Herausgegeben von Klaus Stiewe und Niklas Holzberg] | 185–187
Češka, Josef
PDF
[Rosen, Klaus. Ammianus Marcellinus] | 187–189
Češka, Josef
PDF
[Haarløv, Britt. The Half-open door: a common symbolic motif within Roman sepulchral sculpture] | 190–192
Pardyová, Marie
PDF
[Schramm, Gottfried. Eroberer und Eingesessene: geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südeuropas im 1. Jahrtausend n. Chr] | 192–194
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Zachová, Jana. Chrestomatie středověké latinské literatury] | 194
Nechutová, Jana
PDF
[Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě] | 194–196
Zachová, Irena
PDF
[Cantalausa, Joan de. La bona novèla: revirada en lenga d'òc del grèc dels 4 evangèlis] | 196–197
Beneš, Pavel
PDF
Title Document
[Cantalausa, Joan de. Diccionari fondamental occitan illustrat: lengadocian] | 197–198
Beneš, Pavel
PDF