U3-4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Rok: 1998-1999
Ročník: 47-48
Číslo: U3-4
Rok vydání
2000
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-2310-4
Obor