1-2

Title: Bohemica litteraria
Rok: 2010
Ročník: 13
Číslo: 1-2
Rok vydání
2010
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
ISBN
978-80-210-5461-5
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Železnobrodská pašijová hra z hlediska žánrového charakteru a vlivu dobových poetik : "rodokmen" hry | [3]–12
Schmidt, Roman
PDF
Hráliť pak s tím mumrajovým knížetem nejpřednější páni : syžet o jednodenním králi v karnevalovém a morálním kontextu | [13]–29
Havelka, Tomáš
PDF
Podoby zobrazenia Turka a tureckých reálií v slovenskej literatúre 16. a 17. storočia | [31]–45
Kákošová, Zuzana
PDF
Pokus o vymezení imanentní sémantiky jezera | [47]–59
Čolaková, Žoržeta
PDF
Její pastorkyňa jako venkovský román : transformace pro populární četbu | [61]–75
Janáčková, Jaroslava
PDF
Vznik brněnské Literární skupiny a jeho reflexe | [77]–89
Vávrová, Kateřina
PDF
Non plus ultra nemravnosti, zlotřilosti a bláznovství – metaliteracki dyskurs Ladislava Klímy a twórczość trywialna | [91]–112
Gawarecka, Anna
PDF
Svět mezi řádky : prolegomena k výzkumu Čapkovy cestopisné tvorby | [113]–167
Janiec-Nyitrai, Agnieszka
PDF
Skácelovo básnické vidění z hlediska kognitivní vědy | [169]–187
Manolova, Biljana
PDF
K problému problémové dramatiky : Já, Jákob Vítězslava Gardavského | [189]–197
Kroča, David
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen
Title Document
[Kiss Szemán, Róbert. "...garázda emberek az etymologusok": irodalmi tanulmányok] | [199]–200
Pražák, Richard
PDF
Naša neschopnosť vnímať hodnoty ponúkané staršou literatúrou neznamená, že ich niet | 200–203
Konečný, Miloslav
PDF